Hematologia clínica (ICO)

Servei Assistencial

Presentació

L’ICO Girona és responsable de l’atenció hemato-oncològica d’una població estimada en més de 800.000 persones. L’objectiu principal del servei d’hematologia és assegurar una assistència de qualitat i ser la unitat de referència per a la Regió Sanitària de Girona, garantint equitat en el diagnòstic i tractament de les hemopaties malignes.

Per a desenvolupar aquesta tasca es disposa d’una unitat d’hospitalització amb 36 llits dels quals 8 són d’aïllament a l’hospital Josep Trueta. També es disposa de l’àrea per l’hospital Josep Trueta, així com d’una àrea per a fer assistència ambulatòria tant a consultes externes com a hospital de dia. Els professionals del servei d’hematologia també desenvolupen la seva tasca al laboratori de l’hospital Josep Trueta a les àrees de citologia hematològica, citometria de flux i trombosi i hemostàsia.

Els facultatius del servei d’hematologia clínica atenen també als hospitals de la xarxa: Salt, Olot, Palamós, Calella, Blanes, Figueres i  Campdevànol. 

La cartera de serveis inclou el diagnòstic i tractament de: leucèmies agudes, síndromes mielodisplàstiques, síndromes limfoproliferatives cròniques, limfomes, mieloma múltiple, síndromes mieloproliferatives cròniques, insuficiències medul·lars, hemoglobinúria paroxística nocturna, púrpura trombòtica trombocitopènica, púrpura trombopènica autoimmune, anèmies hereditàries i carencials i anèmies hemolítiques. Tanmateix, el nostre servei disposa d’un  programa de trasplantament autòleg de progenitors hemopoètics.​

El servei d’hematologia de l’ICO Girona també realitza tasques de docència pregrau a la facultat de Medicina de la Universitat de Girona; està acreditat per a la formació de residents d’hematologia i d’hemoteràpia, i té projectes propis de recerca que es desenvolupen en una àrea específica de l’Hospital santa Caterina de Salt ( Girona) .
 

Ubicació:

Área administrativa: Planta -2.

Consulta Externa: Módul Extern (planta 0).

Hospital de Día: planta -1

Hospitalitzación: 8ª Planta

Hemostasia y Trombosis: 1ª planta

Telèfon de contacte:  972 22 58 43

 

 

Àmbit: 

Hospital