Unitat d'Expertesa de la Síndrome de Sensibilització Central

Servei Assistencial

Presentació

Sota la denominació de Síndrome de Sensibilització Central (SSC) s’agrupen un conjunt de malalties que podrien tenir un origen fisiopatològic comú. Així, la Fibromiàlgia (FM), la Síndrome de Fatiga Crònica (SFC) i la Sensibilitat Química Múltiple (SQM) constitueixen tres de les malalties més paradigmàtiques del SSC.

En els últims anys s’han produït avenços importants en el coneixement del dolor crònic i en l’educació en neurociència del dolor, l’exercici, la teràpia cognitiva-conductual i l’atenció plena (mindfulness). Aquests avenços poden ajudar a millorar la qualitat de vida dels pacients amb SSC. El coneixement en neurociència i com aplicar-lo és clau a l’hora d’entendre i explicar millor aquestes patologies.

El model proposat d’atenció a les persones a la Regió Sanitària de Girona, s'organitza en base a l'atenció primària de salut, amb el suport i la col·laboració de la Unitat d’Expertesa (UE) que té com a objectius, entre d’altres, donar suport als professionals referents en SSC de les ABS en el procés terapèutic dels pacients afectats configurant una xarxa d'atenció especialitzada amb la participació de professionals de la resta de recursos de salut (Hospital Josep Trueta, hospitals comarcals, centres de salut mental, rehabilitació/fisioteràpia, treball social,...), amb la col·laboració quan cal d’altres unitats especialitzades i/o recursos comunitaris.

La Unitat d’Expertesa de Síndromes de Sensibilització Central (UE SSC), està en funcionament des de l’any 2010 i està situada al Centre d'Especialitats Güell. És una unitat formada per professionals de medicina de família, medicina interna, reumatologia, psicologia clínica, psiquiatria, rehabilitació, infermera gestora de casos i treball social, així com altres especialitats que es considerin necessàries. La UE és el garant del desenvolupament i seguiment del programa terapèutic de la SSC a les Àrees Bàsiques de Salut.

 

Material de suport per a pacients amb Síndrome Sensibilització Central

Àmbit: 

Hospital