Medicina Intensiva

Servei Assistencial

Presentació

Foto del Servei de Medicina IntensivaEl Servei de Medicina Intensiva, també anomenat UCI (unitat de cures intensives), és una unitat d’hospitalització on es concentren els recursos humans i tecnològics, així com els coneixements necessaris per tal d’atendre al pacient crític de forma coordinada i continuada, en una etapa vital caracteritzada per una gravetat real o potencial que posa en perill la vida. Habitualment, els pacients ingressats a la UCI estan greus o en situació crítica, o en el postoperatori d’intervencions complexes. La UCI del Trueta, amb 18 llits, és la unitat d'intensius de referència de la Regió Sanitària de Girona. Està ubicada a la primera planta de l'Hospital.  L’espai que ocupa cada llit s’anomena box, és individual i està dotat de material i aparells tecnològics específics. Tot els malalts de la unitat estan connectats als aparells  necessaris per tal de garantir-ne un control estricte de la seva malaltia durant la seva estada en aquest servei.

Horari de visites i informació clínica

Matí: de 7:15h a 7:45h
Migdia: de 13 a 14h
Vespre: de 20 a 21h

En aquesta unitat es permet la visita al mateix temps de dos familiars per pacient. Cal que es posin abans d’entrar una bata verda amb el número corresponent del box del pacient
Durant l’horari del migdia (13 a 14h) es dóna informació diària de la situació clínica del malalt. Durant les tardes, nits o caps de setmana els responsables de l’atenció mèdica seran els metges de guàrdia i la informació podrà ser més curta.

En determinades situacions els familiars poden tenir un horari de visites més ampli i adaptat a cada pacient. Aquesta ampliació forma part del que es denomina humanització de les cures intensives.
 

Programa de seguretat / Neumonía Zero

El Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Trueta està adscrit al Programa Nacional de Neumonía Zero (NZ) amb el Programa de Seguretat inclòs. Hi ha un grup de treball que implanta el programa i discuteix els problemes de seguretat de forma periòdica.

 

Tríptic informatiu de la Unitat de Cures Intensives:

 

Àmbit: 

Hospital