Cirurgia Toràcica

Servei Assistencial

Presentació

Professionals visitant a pacient.La Cirurgia Toràcica constitueix una especialitat dedicada a l'estudi i tractament dels processos que afecten al tòrax tant al seu continent com a el seu contingut, és a dir, paret toràcica, pleura, pulmó, mediastí, arbre traqueo-bronquial, esòfag i diafragma. Aquests processos poden tenir un caràcter congènit, inflamatori, displàsic, tumoral o traumàtic.

El seu camp d'acció és l'estructura anatomo-funcional del tòrax, que es sustenta sobre bases etiopatogèniques, fisiopatològiques, clíniques i de metodologia diagnòstica i quirúrgica, a excepció de la patologia del cor i grans vasos. D'altra banda, cal considerar inclosa la patologia de òrgans situats en regions limítrofes i el compromís patològic es tradueix en repercussió toràcica, com ara les afeccions cervicals i subdiafragmàtiques.     

En el Servei de Cirurgia Toràcica de l'Hospital Trueta s'atenen totes aquestes patologies amb excepció de la patologia esofàgica, i es realitzen totes les tècniques de l'especialitat amb excepció dels trasplantament pulmonar.

 

Ubicació del servei: 4ª planta B de l'Hospital Trueta
Responsable del servei: Xavier Baldó Padró
Telèfon Secretaria: 972 940 294
Correu electrònic: cirtoracica.girona.ics@gencat.cat

 

Àmbit: 

Hospital