Endocrinologia

Servei Assistencial

Presentació

La Unitat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició Territorial de Girona (UDENTG) és una unitat assistencial, de docència i de recerca considerada com a referent, en ser pionera en la integració de tots els àmbits assistencials i tenir un abast territorial.

La unitat va néixer l’any 1996 i va ser reformada a l’any 2006 per donar-li un enfocament d’àmbit territorial amb la finalitat d’unificar els recursos, tant personals com materials, a tota la Regió Sanitària de de Girona. L’objectiu era potenciar i optimitzar l’assistència mèdica i de qualitat en l’atenció endocrinològica per donar resposta a les necessitats del territori pel que fa a aquesta especialitat, de manera equitativa.

En tractar-se d’un dispositiu de serveis territorial, els recursos requerits són aportats pel Departament de Salut, a través de l’ICS, sempre garantint el servei global al territori.

El projecte té com a base un enfocament integral de l’Endocrinologia, la utilització dels recursos existents, la racionalització i l’accessibilitat entre els diferents àmbits assistencials, apropant l’assistència al territori d’origen del pacient. Aquest projecte s’emmarca dintre d’un conveni d’ampli abast signat entre el CatSalut, l’Institut Català de la Salut i els diferents proveïdors sanitaris (Fundació Salut Empordà, Institut d’Assistència Sanitària, Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva) l’any 2007.

Ubicació del servei: 1ª planta zona A
Telèfon secretaria: 972 940 220 extensió  2677
Correu electrònic: endocrino.girona.ics[arroba]gencat.cat

 

 

Àmbit: 

Hospital