Neurologia

Servei Assistencial

Presentació

El Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta i l’Hospital Santa Caterina gestiona l’atenció neurològica de la seva població directa (Gironès, Pla de l’Estany, Selva interior) i és el servei de referència de la Regió Sanitària Girona (RSGi) per a tota la patologia neurològica urgent, la trombectomia mecànica de l’infart cerebral, l’esclerosi múltiple i malalties neuroimmunològiques, el maneig i els tractaments avançats de la patologia neurovascular, els trastorns del moviment, l’epilèpsia i els trastorns del son, les atàxies i les malalties neurològiques rares, les malalties neurometabòliques i l’atenció neuropsicològica de patologies neurològiques diferents de les demències.

Assumeix l’assistència, les tècniques, els tractaments i procediments de més complexitat de la patologia neurològica de la RsGi.

El Servei de Neurologia s’emmarca dins del Conveni Marc d’Aliança Estratègica entre l’Institut Català de la Salut-Gerència territorial de Girona i l’Institut d’Assistència Sanitària del 2 de gener del 2016. És un servei de titularitat de l’ICS que dona assistència a l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona (HJT), al Parc Hospitalari Martí i Julià (PHMJ), a l’Hospital de Campdevànol (HC) i a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa (HOCG).

El Servei de Neurologia assumeix l’atenció continuada i urgent de tota la patologia neurològica de la RSGi (HJT), hospitalització (HJT) i atenció ambulatòria (HJT, PHMJ, HC, HOCG).

Disposa de personal especialitzat de neurologia i neuropsicologia, i treballa col·laborativament amb personal d’infermeria especialitzada.

Realitza activitat assistencial, docent de grau i postgrau (Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, MIR i postgrau en àrees de neurologia i neuropsicologia de la Universitat de Girona i altres universitats nacionals) i de recerca (IDIBGI i col·laboració amb altres instituts de recerca nacionals i internacionals).

Està acreditat per la docència MIR de Neurologia des de fa anys i actualment forma 2 residents per any.

Àmbit: 

Hospital