Anatomia Patològica

Servei Assistencial

Presentació

El Servei d’Anatomia Patològica és un servei central de l'Hospital que té la voluntat de donar una atenció assistencial d’excel·lència a la població desenvolupant també la docència i la recerca en l’àmbit de la salut.

Al Servei d’Anatomia Patològica s’examinen les mostres tissulars i fluids orgànics amb l’objectiu de diagnosticar les malalties dels pacients i poder assistir a la presa de decisions terapèutiques dels facultatius de les diverses especialitats assistencials.

Els patòlegs i patòlogues són especialistes que treballen en equip amb el personal tècnic i tenen com a missió principal elaborar el diagnòstic anatomopatològic final de les mostres rebudes.

Al Servei d’Anatomia Patològica també es practiquen autòpsies clíniques que no solament determinen la causa de la mort dels pacients, sinó també donen més informació sobre les patologies intercurrents i els efectes dels tractaments utilitzats durant la progressió de la malaltia.

Els patòlegs no solament estableixen diagnòstics mitjançant l’estudi macroscòpic i microscòpic de les mostres citològiques i tissulars, sinó que també generen informació que és necessària per a la presa de decisions en el camp de l’oncologia. Estudien i interpreten aquesta informació en forma de marcadors biològics pronòstics i dianes terapèutiques moleculars que són útils de cara a establir un pronòstic i tractament personalitzat.

Instruccions per l'entrega, retirada de mostres i informes:

Per  sol·licitar l’entrega, retirada de mostres i informes,  els usuaris s’han d’adreçar a la recepció del servei d'anatomia patològica en horari de 8 a 19 hores de dilluns a divendres, ubicat a la planta (-1) semisòtan de l’Hospital Dr. Josep Trueta. També es poden posar en contacte amb el servei a través de l’adreça electrònica patologia.girona.ics@gencat.cat

La recollida la pot efectuar el mateix usuari o altra persona amb una autorització amb el DNI i signatura d'aquest, que s’ha de presentar juntament amb un document acreditatiu (DNI, passaport) de la persona que fa la recollida en la recepció del servei d’anatomia patològica.

Àmbit: 

Hospital