Anatomia Patològica

Servei Assistencial

Presentació

El Servei d’Anatomia Patològica és un servei central de l'Hospital que té la voluntat de donar una atenció assistencial d’excel·lència a la població desenvolupant també la docència i la recerca en l’àmbit de la salut.

Al Servei d’Anatomia Patològica s’examinen les mostres tissulars i fluids orgànics amb l’objectiu de diagnosticar les malalties dels pacients i poder assistir a la presa de decisions terapèutiques dels facultatius de les diverses especialitats assistencials.

Els metges patòlegs són metges especialistes que treballen en equip amb el personal tècnic i tenen com a missió principal elaborar el diagnòstic anatomopatològic final de los mostres rebudes.

Al Servei d’Anatomia Patològica també es practiquen autòpsies clíniques  que no solament determinen la causa de la mort dels pacients, sinó també donen més informació sobre les patologies intercurrents i els efectes dels tractaments utilitzats durant la progressió de la malaltia.

Tot i que la nostra missió com a especialitat mèdica continua sent la mateixa des de els seus inicis, el nostre camp d’acció ha experimentat en els últims anys canvis importants deguts a l’avenç tecnològic de la Biologia Molecular.

Els patòlegs no solament estableixen diagnòstics mitjançant l’estudi macroscòpic i microscòpic de les mostres citològiques i tissulars, sinó que també generen informació que és necessària per a la presa de decisions en el camp de l’oncologia. Estudien i interpreten aquesta informació en forma de marcadors biològics pronòstics i dianes terapèutiques moleculars que són útils de cara a establir un pronòstic i tractament personalitzat.

Àmbit: 

Hospital