Laboratori clínic

Servei Assistencial

Presentació

Laboratori Clínic

El LABORATORI CLÍNIC TERRITORIAL DE GIRONA està configurat per tres laboratoris ubicats a l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona, al Parc Hospitalari de Salt i a l’Hospital de Campdevànol. Aquests laboratoris s’organitzen sota una única direcció i es gestionen coordinadament a través de convenis de col·laboració.

La raó de ser del laboratori és facilitar informació i serveis de medicina de laboratori d’alta qualitat, útils per a la prevenció, diagnòstic, pronòstic, seguiment i tractament de les malalties. La recerca aplicada a la clínica i la formació completen la nostra missió.

Per dur a terme aquesta tasca el laboratori disposa d’un equip de 96 professionals que inclou a titulats superiors experts en anàlisis clíniques (bioquímica, immunologia i serologia), genètica, hematologia,  microbiologia, així com especialistes en qualitat, diplomats d’infermeria, tècnics de laboratori i auxiliars administratives. Tots ells treballen coordinadament i generen gairebé 7 milions de proves per any.

Per facilitar l’accessibilitat de la població atesa (600.000 habitants) es coordina amb l’assistència primària per dur a terme la presa de mostres a 135 mòduls d’extracció repartits per tota la Regió Sanitària.

El laboratori està certificat des de l’any 2001 i actualment el seu sistema de qualitat es basa en la normativa ISO 9001:2015.

El Laboratori Clínic Territorial de Girona presta serveis a:

  • Totes les àrees bàsiques de salut (ABS) de les comarques del Pla de l’Estany i el Ripollès.
  • Part de les ABS de les comarques del Gironès, la Selva, la Garrotxa, l’Alt Empordà i el Baix Empordà.
  • ABS de l’Alt Maresme (Tordera, Canet de Mar i Pineda de Mar).
  • Tots els serveis de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.
  • Tots els serveis de l’Hospital de Campdevànol i l’Institut d'Assistència Sanitària (IAS).
  • Hospitals del Sistema sanitari integrat d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), pels quals fa de laboratori de referència en programes assistencials com el cribratge prenatal de cromosomopaties, la determinació de càrregues víriques del virus VIH i en alguns àmbits de la microbiologia (micobacteriologia, micologia i parasitologia).

Laboratori ubicat en el Parc Hospitalari Martí i Julià deSalt (laboratori central)

Parc Hospitalari Martí Julià
c/ Dr. Castany s/n
17190 Salt (Girona)
Telèfon directe: 972180607
Fax: 972189004
Correu electrònic: labclinic.girona.ics[arroba]gencat.cat
Codi d'autorització administrativa: H17001526

HORARIS:

• Secretaria (Atenció als clients  i Informació): de 8 h a 17:30 h, tots els dies laborables.
• Extraccions: de 8 h a 9:30 h, tots els dies laborables


Laboratori de l'Hospital de Girona Dr Josep Trueta (laboratori d'urgències)

Ubicació: planta baixa de l'Hospital Dr. Josep Trueta de Girona
Telèfon directe: 972 94 02 61
Fax : 972 94 02 90
Codi d'autorització administrativa: H17001484
 

Laboratori de l'Hospital de Campdevànol

Carretera de Gombreny, 20
17530 Campdevànol (Girona)
Telèfon directe: 972730722
Fax : 972730305
Correu electrònic: laboratori.clinic[arroba]hoscamp.com
Codi d'autorització administrativa: H17001413

Àmbit: 

Hospital