Unitat Trànsit de la Regió Sanitària de Girona

Professionals de la Unitat Trànsit de GironaLa Unitat Trànsit és un servei centrat en atendre i acompanyar la persona trans* i si cal al seu entorn en el procés de transició cap a la identitat sentida, amb un enfocament multidisciplinari i d’arrel comunitari centrat en les necessitats i les expectatives de la persona trans* i fonamentat en la seva autonomia i en un procés de decisió compartida amb el professional de la salut.  

La Unitat dona servei a tota la Regió Sanitària Girona. Ofereix assistència tots els dijous des de les dependències de l’ASSIR Gironès-Pla de l’Estany (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) al centre de salut Güell de Girona (carrer Mossèn Joan Pons, 6).

Els professionals que integren la unitat són professionals de ginecologia, pediatria endocrinològica, endocrinologia, psicologia, treball social i llevadores. S’incorporaran a l’equip metges de família, i en cas de necessitat altres especialitats com ara urologia, cirurgia plàstica, otorinolaringologia, rehabilitació, etc.

*El terme trans engloba totes aquelles persones que s’identifiquen amb un gènere diferent a l’assignat al néixer o que expressen la seva identitat de gènere de manera no normativa. Aquesta diversitat s’expressa afegint un asterisc a la paraula trans.

 

L’accés a la Unitat Trànsit de la Regió Sanitària Girona es podrà fer seguint dues vies:

  • Per derivació directa dels metges de família o els pediatres d’atenció primària, ja sigui a sol·licitud de la persona trans* o, en cas de menors d’edat, dels pares o tutors legals.
  • Enviant un correu electrònic transit.girona.ics@gencat.cat demanant l’accés a la Unitat i on s’adjuntaran les dades de la targeta sanitària.

 

La Vanessa durant una visita a la Unitat Trànsit

En la primera visita es realitzarà una entrevista que té per objectiu recollir la informació del cas concret per tal de poder definir el millor acompanyament i assessorament, tenint en compte l’edat, situació personal i l’entorn de la persona. A partir d’aquí, s’informaran de les diferents opcions a seguir i, seguint les necessitats i voluntats de cada cas, es farà un seguiment i acompanyament molt personalitzat.

Els professionals ajustaran la seva assistència a les necessitats i voluntat de la persona trans*: oferiran acompanyament psicoterapèutic sempre que ho sol·licitin de forma voluntària, iniciaran preparats hormonals quan calgui, derivaran a les persones trans* als centres hospitalaris de referència per a ser intervingudes quirúrgicament quan ho desitgin, etc... També es redactaran els informes mèdics necessaris per llei per a diferents àmbits administratius  i tota mena d’informes que puguin facilitar la socialització de la persona en el seu gènere sentit.

Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, aquestes es podran realitzar a partir dels 16 anys. Cal tenir present que no hi ha cap cirurgia necessària des del punt de vista clínic en cap procés de transició. Si la persona trans* manifesta el seu desig d’operar-se d’algun dels procediments involucrats en el procés de transició, des de la Unitat Transit s’informarà dels passos a seguir i es faran les gestions oportunes.

Una part important del procés serà l’acompanyament psicològic, per tal de facilitar l’autoacceptació del gènere sentit, apoderar la persona i evitar l’aïllament social. Aquest suport psicològic podrà ser individual i/o grupal, i pot fer-se extensiu al seu entorn més proper.

Des del treball social sanitari s’intervé també en les dificultats socials que apareixen durant el procés de transició o posteriorment. Els professionals de treball social elaboren un pla sociofamiliar d’intervenció amb la persona i/o família per tal de potenciar les habilitats i capacitats pròpies, tenint en compte la xarxa de serveis, entitats i recursos socials. El repte de l’atenció social, és acompanyar en la presa de consciència de les dificultats i en la cerca d’alternatives i suports.

 

 

Hospital