Medicina Interna i Malalties Infeccioses

Servei Assistencial

Presentació

L’especialitat de Medicina interna és la “disciplina mèdica bàsica en la cura de l’adult amb malalties complexes, tant a l’hospital com a la comunitat, amb una visió centrada al pacient, basada en l’evidència científica, i compromesa amb els principis ètics i holístics de la pràctica mèdica” (UEMS). L’internista s’especialitza a “l’avaluació, diagnòstic i gestió dels problemes mèdics generals, presentacions atípiques, problemes múltiples, complicacions complexes i malalties sistèmiques [...]” (Medicina Interna de Alto Valor, SEMI).

El servei de Medicina interna de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta engloba a més l’avaluació, diagnòstic, prevenció i tractament de les Malalties infeccioses, que són aquelles produïdes per microorganismes, tant del medi propi com importats; i que suposen una de les principals causes d’hospitalització al nostre centre, així com una de les principals complicacions d’altres malalties, com les quirúrgiques. A més, desenvolupem programes per l’ús racional i òptim dels antibiòtics i el control de les infeccions intra-hospitalàries.

El nostre servei engloba l’àrea bàsica de salut del Gironès Nord  amb 160.000 habitants; i a més és el servei de Medicina Interna referent per la resta d’hospitals comarcals de la província de Girona, donant cobertura a 730.000 habitants, dels quals rep ocasionalment pacients d’alta complexitat.

El nostre servei desenvolupa les seves tasques en cinc àmbits principal:

  • Unitat d’hospitalització, com a metges/esses directament responsables del pacient.
  • Suport a altres especialitats, especialment quirúrgiques, principalment com a metges/esses interconsultors i co-responsables.
  • Consultes externes, en forma de consultes genèriques i monogràfiques especialitzades de múltiples patologies.
  • Assistència continuada, en forma de d’atenció 24h a l’hospital tant a la urgència interna (malalts ingressats) com a la urgència externa (malalts que acudeixen a Urgències).
  • Comitès i comissions, on hi participem en grups multidisciplinaris.

Dades generals del Servei

  • Cap del Servei: Antoni Castro Guardiola
  • Supervisora de la Unitat 8B. Amparo Navarro Ferrer
  • Cap de la Secció de Malalties infeccioses: Xavier Salgado Serrano
  • Direcció de Programa: Arola Armengou Arxé

            Ubicació: 8a planta àrea B i C
            Secretaria: M. Rosa Whittick Bayé
            Telèfon secretaria: 972 94 02 51
            Correu electrònic: minterna.girona.ics[arroba]gencat.cat

 

Àmbit: 

Hospital