Presentació ICS Girona

La Gerència Territorial Girona, de l’Institut Català de la Salut, gestiona 26 equips d’atenció primària (EAP) i l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, el més important de la demarcació i de referència. Aquest centre, que pertany al sistema sanitari integrat d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), té la responsabilitat d’oferir assistència especialitzada a la comunitat, una població aproximada de 838.103, segons dades del Registre Central d’Assegurats del CatSalut de 2017. A més, és el centre de referència per a set àrees bàsiques de salut (les 4 de Girona -Santa Clara, Can Gibert del Pla, Montilivia-Vilaroja i Taialà- a més de Banyoles, Celrà i Sarrià de Ter).

En total, la Gerència Territorial Girona està formada per un equip humà de més de 3.350 professionals, un hospital de 437 llits -inclosos els llits de l'Institut Català d'Oncologia (ICO)- (entre els convencionals -352-, semicrítics -39- i crítics -46-), 11 quiròfans i 173 gabinets i consultes externes -inclosos els de l'ICO- ; 34 centres d’atenció primària i 115 consultoris locals distribuïts per tot el territori, que converteixen l’ICS en la principal empresa proveïdora de serveis sanitaris a Girona. A més, forma part de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta, que lidera la recerca biomèdica a les comarques gironines. L’ICS a Girona disposa de mitjans diagnòstics i terapèutics avançats i segueix una política que aposta per la docència i la investigació. El seu objectiu és adaptar-se a les necessitats canviants de la població per aconseguir una millora contínua de la qualitat assistencial.

Missió, valors i visió.

Objectius estratègics Hospital Trueta 2020-2023

Objectius estratègics Direcció Atenció Primària ICS Giron 2022-2025

Responsabilitat social corporativa

 

ICSGirona