Responsabilitat social corporativa

L’Institut Català de Salut (ICS), d’acord amb el seu posicionament actual com a empresa pública de referència del sector de la salut, treballa amb un model de gestió que integra les expectatives dels seus grups d’interès i de la societat en el seu conjunt amb l’objectiu de promoure la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social en les seves actuacions. La voluntat és oferir qualitat de servei, coneixement i sostenibilitat, tot treballant amb coherència i segons les següents premisses:

  • Ser una institució compromesa amb la sostenibilitat en el model sanitari públic.
  • Ser una institució accessible i àgil que resolgui els problemes de salut dels pacients i garanteixi la seva seguretat, autonomia i benestar.
  • Ser una institució que promou la recerca, la innovació tecnològica i organitzativa i la millora contínua de la qualitat, mitjançant el treball multidisciplinari i la cooperació amb altres dispositius sanitaris i socials.
  • Ser una institució amb professionals que cerquen l’excel·lència a la seva pràctica.
  • Ser una institució respectuosa amb el nostre entorn i el medi ambient.
  • Ser una institució oberta i transparent, oferint els seus resultats de forma pública.

Per això es manifesta el compromís d’establir un marc de referència amb la definició d’una política de responsabilitat social corporativa, a partir del qual qualsevol entitat de l’ICS pugui dur a terme una manera de fer socialment responsable, amb compromisos verificables i avaluables, per promoure una organització saludable, sostenible i solidària amb la ciutadania, capaç de crear una cultura d’autoconeixement i de responsabilitat col·lectiva per a la salut i centrada en les persones.

ICSGirona