Missió, valors i visió.

Missió

La Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut és la encarregada de proporcionar l’atenció sanitària especialitzada als ciutadans de Girona a través de l’Hospital Universitari de Girona Josep Trueta i l’assistència primària a través de les seves 27 Àrees Bàsiques de Salut, en el marc de desenvolupament i planificació del Departament de Salut de la Generalitat.

  • Satisfà les necessitats i demandes de salut de la població definides pel Servei Català de la Salut, oferint atenció sanitària, docència i recerca amb la màxima qualitat i eficiència.
  • Potencia el desenvolupament professional i personal dels seus membres.
  • Desenvolupa línies de servei orientades d’acord amb les noves necessitats socials i oportunitats que la globalització del coneixement i de l’economia present.


Valors

  • Tracte humà, proper i professional.
  • Satisfacció i confiança del pacient.
  • Competència.
  • Confidencialitat.
  • Treball en equip.
  • Coordinació amb la resta de proveïdors.
  • Satisfacció dels professionals.

 

Visió

El desplegament del model d’assistència, docència i recerca de l'aliança IAS-ICS Girona, ha de significar, i evidenciar en els seus resultats, un progrés en l'oferiment a la ciutadania de les millors solucions i serveis per a la seva salut i la seva atenció.

ICSGirona