Les quatre àrees bàsiques de salut de Girona s’uneixen amb l’objectiu d’ajudar la població a deixar de fumar

cartell informatiu de les sessions grupals per deixar de fumar

Els participants es podran inscriure al grup que vulguin, independentment de quin sigui el seu centre d’atenció primària de referència

Aquesta iniciativa està organitzada per l’ICS Girona amb la col·laboració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament de Girona

En el marc del Programa d’atenció primària sense fum (PAPSF) i com a activitat relacionada amb la Setmana sense Fum d’enguany, aquest abril es posaran en marxa grups de deshabituació tabàquica en quatre centres d’atenció primària de la ciutat de Girona gestionats per l’Institut Català de la Salut (Santa Clara, Can Gibert del Pla, Montilivi i Doctor Joan Vilaplana). La principal novetat del programa, que té com a eslògan “Anima’t a trencar el teu lligam amb el tabac”, és la coordinació entre els equips d’atenció primària per tal de facilitar que pacients de qualsevol de les quatre àrees bàsiques de salut es puguin inscriure a la teràpia grupal que vulguin, independentment de quin sigui el seu CAP de referència. 

cartell informatiu de les sessions grupals per deixar de fumar

A l’àmbit d’atenció primària coexisteixen estratègies individuals i grupals d’ajuda per deixar de fumar. La intervenció grupal té molts avantatges que afavoreixen la deshabituació: el grup permet aprendre dels altres i tenir el seu suport, compartir experiències, veure la situació amb més objectivitat... En canvi, també té més dificultats d’accessibilitat que la visita individual, atès que es realitza en unes dates i horaris determinats durant l’any. Amb aquesta iniciativa s’ha volgut facilitar l’accessibilitat als grups, descentralitzant-ne l’ús i augmentant les franges horàries en què es fa l’activitat, per la qual cosa, els ciutadans podran demanar l’horari i el centre que els vagi més bé.

Les teràpies grupals es duran a terme des d’aquest mes d’abril fins al mes de novembre als quatre centres d’atenció primària, en dates i/o en horaris diferenciats per facilitar la participació de les persones interessades. Al CAP Santa Clara es portaran a terme els dimecres des del 13 d’abril fins a l’1 de juny, de les 13.30 a les 14.30 h. Al CAP Can Gibert del Pla es desenvoluparà en les mateixes dates, però en horari de tarda, de les 18 h a les 19 h. Al CAP Montilivi es farà una teràpia intensiva durant el mes d’agost, concretament els dilluns i dijous de l’1 al 29 d’agost, de les 13.30 a les 14.30 h. Al CAP Doctor Joan Vilaplana, de Taialà, es portarà a terme els dilluns del 10 d’octubre al 8 de novembre, de les 18 h a les 19 h. Totes les teràpies grupals constaran de vuit sessions. Les persones que es vulguin apuntar a alguna d’aquestes sessions han d’enviar un correu electrònic a tabacap.girona.ics@gencat.cat o poden demanar més informació a qualsevol dels quatre centres participants.

El PAPSF és una iniciativa promoguda des de 2002 per la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC), l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC), i l’Agència de Salut Pública de Catalunya per tal de facilitar la disminució de la prevalença de l’hàbit tabàquic entre els professionals que hi treballen i la població en general.

 

Un 25,9% de la població catalana fuma

El tabac és el primer factor de risc prevenible de mortalitat i morbiditat. Actualment, segons l’Enquesta de salut de Catalunya de 2014, el 25,9% de les persones de 15 anys o més són fumadores (diàries o ocasionals); el 31,8% dels homes i el 20,3% de les dones. El 23,5% són fumadores diàries (el 29% dels homes i el 18,2% de les dones) i el 2,4% són fumadores ocasionals (el 2,8% dels homes i el 2,1% de les dones).

El 77,3% dels fumadors i el 80% de les fumadores consumeixen cigarretes amb filtre (l’any 2006 els percentatges eren el 88,7% en els fumadors i el 96,5% en les fumadores). El segon producte més utilitzat per la població fumadora són les cigarretes cargolades a mà, emprades pel 25% dels fumadors i pel 22,7% de les fumadores. El seu consum ha augmentat (l’any 2006 era del 4,6% entre els fumadors i de l’1,7% entre les fumadores). Pel que fa a la cigarreta electrònica, la utilitza l’1% de la població adulta que fuma.

El fet de deixar de fumar aporta beneficis a totes les persones que fumen, però també a les que no fumen.

PRIMARIA
Dijous, 31 Març 2016