Atenció a l'adolescent

L’adolescència és una etapa en la que les intervencions han d’anar dirigides al propi adolescent, a la família i al grup d’amics.

Les línies de treball van encaminades a:

  • Oferir coneixements i recursos de salut contrastats i de qualitat.
  • Treballar amb les creences: susceptibilitat, severitat, beneficis i barreres. El coneixement i les creences ens ajuden a treballar les actituds.
  • Treballar en l’adquisició d’habilitats per tal de poder empoderar a la població adolescent i les seves famílies.

Els equips d’atenció primària de l'ICS estan treballant en el Programa Salut, Escola i Comunitat que es desenvolupa dins del marc de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) en coordinació i col·laboració amb el Departament d’Educació.

Un dels objectius prioritaris del PSiE és promoure actituds i hàbits saludables entre els infants i adolescents de les diferents etapes educatives amb actuacions d’educació per a la salut  dins dels centres escolars.

 

Un professional sanitari de l’EAP es desplaça al centre educatiu amb la finalitat de promoure la millora de la salut infantil i dels adolescents mitjançant accions adequades per edats, d’educació i promoció de la salut, prevenció de la malaltia i actuació precoç sobre conductes de risc:

-A nivell individual en la consulta oberta (els alumnes accedeixen de manera espontània i confidencial)

-A nivell grupal amb les activitats d’educació sanitària i de promoció de la salut (tallers, seminaris, xerrades, jornades).

Alhora, té l’objectiu d’apropar els serveis de salut als centres educatius i als adolescents per tal de donar resposta a les seves necessitats, ja que es tracta d’una etapa vital en la que es produeix la transició física, psicològica i social de la infància al món adult i, per tant, especialment sensible a patir determinats problemes de salut.

 

 

 

 

Primaria