El Centre d'Atenció Primària (CAP)

Centre d'aAtenció Primària de Canet de Mar

 

 

 

 

 

 

 

El Centre d'Atenció Primària (CAP) és el primer lloc on cal anar quan es té un problema de salut o quan es vol prevenir d’alguna malaltia. Ofereix assistència sanitària i social, i serveis de promoció de la salut, d'atenció preventiva, curativa i rehabilitadora.

Primaria