L'Equip d'Atenció Primària (EAP)

Professionals de l'atenció primària en una reunió d'equip

L’equip d'atenció primària (EAP) és el conjunt de professionals de medicina de família, pediatria, infermeria, odontologia, treball social i d'atenció al ciutadà, preparat per oferir una atenció integral que inclou l'atenció i la promoció de la salut i l’educació en els hàbits saludables, la prevenció de malalties i l’orientació en l’assistència social.

Cada equip dóna servei a una població de referència. L'àrea bàsica de salut (ABS) és l'àmbit territorial de referència d'un equip d'atenció primària. L'equip està ubicat al CAP, i es desplaça als consultoris locals que formen part de l'ABS.

Primaria