Sis equips d’atenció primària de l’ICS de l’Alt Empordà obtenen resultats excel·lents en el procés d’acreditació

Equip d'Atenció Primària de l'ICS

Les acreditacions de qualitat es basen en un procés d’auditoria externa integral que avalua la gestió, els serveis i els resultats dels centres

Els EAP avaluats són Figueres (96,5% d’assoliment), Roses (95,1%), La Jonquera (93,1%), Llançà (93,9%), Vilafant (96,8%) i Bàscara (96,8%)

Sis equips d’atenció primària (EAP) de l’Institut Català de la Salut (ICS) de la comarca de l’Alt Empordà han obtingut molt bons resultats en el procés d’acreditació de qualitat dels centres que impulsa el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Les acreditacions de qualitat es basen en l’avaluació integral de la gestió, els serveis i els resultats dels centres, i en la identificació dels punts crítics i de les oportunitats de millora de cadascun dels equips analitzats. Els EAP que ara s’han avaluat han estat Figueres (amb un resultat del 96,5%), Roses (95,1%), La Jonquera (93,1%), Llança (93,9%), Vilafant (96,8%) i Bàscara (96,8%).

Aquesta acreditació és un procés habitual en els hospitals públics; tot i així, fins l’any passat no s’ha aplicat a la xarxa d’atenció primària. Els primers EAP de Girona avaluats han estat els de la zona de la Selva Marítima (Sant Feliu de Guíxols, Canet de Mar, Pineda de Mar, Tordera i Blanes), que també han obtingut uns resultats excel·lents.

Els estàndards que s’avaluen dins d’aquest procés han estat consensuats per un equip d’experts del Departament de Salut i s’orienten a la realitat catalana, amb l’objectiu de garantir un nivell homogeni de qualitat assistencial als ciutadans, amb independència del centre en què es presti el servei, sense oblidar l’eficiència en l’ús dels recursos sanitaris. Un dels eixos clau del sistema d’acreditació és establir un nivell de competència de les institucions sanitàries, per tal de garantir un alt nivell qualitatiu i així generar confiança a la ciutadania.

El procediment d’avaluació és el següent: els equips han realitzat una autoavaluació i, posteriorment, s’han sotmès a una auditoria externa que ha dut a terme el Departament de Salut. A continuació, el Comitè d’Acreditació del Departament n’analitza els resultats i atorga les certificacions finals. La inclusió d’objectius relacionats amb la qualitat i la seguretat dels pacients en els acords de gestió de l’ICS ha estat una eina clau per afrontar aquest procés.

L’any 2011 els EAP del territori de la Regió Sanitària de Girona van ser autoavaluats segons els estàndards del MADS. Aleshores es va objectivar una gran variabilitat en els processos de treball que es trobaven en diferents fases respecte a la metodologia de millora contínua de la qualitat i la cultura de la seguretat dels pacients. Es va fer evident la necessitat de prioritzar i homogeneïtzar els processos per facilitar la feina als professionals dels EAP, iniciativa que ara comença a mostrar els seus primers fruits.

El nou model d’acreditació s’aplicarà a tots els EAP de Catalunya de forma progressiva fins al 2017. Aquest model s’inspira en el Model d’excel·lència de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM) i examina nou criteris organitzatius i de resultats, que estan dirigits a avaluar, millorar, innovar i aprendre dins l’equip mateix. El lideratge, la política i l’estratègia, les persones que formen part de l’EAP, la gestió de les aliances i els recursos disponibles, i els processos que l’EAP desenvolupa conformen un primer apartat de criteris. Si aquests es compleixen, permeten obtenir bons resultats envers els clients, els professionals i la societat i, el que encara és més important, bons resultats en salut i sostenibilitat.

PRIMARIA
Dijous, 3 Març 2016