L’ICS realitza unes 2.500 valoracions l’any per detectar de forma precoç l’Alzheimer i altres demències a l’atenció primària i agilitzar-ne el tractament

Els professionals de la xarxa d’atenció primària i dels hospitals treballen conjuntament per detectar de forma precoç les malalties neurodegeneratives en un estadi precoç. Ho fan a través del sistema informatitzat de suport al diagnòstic de demències per a l’atenció primària (SISDDAP) que dóna suport al professional quan té la sospita que un usuari està desenvolupant un trastorn cognitiu com, per exemple, la malaltia d’Alzheimer, el trastorn cognitiu més prevalent. Gràcies a l’ús d’aquest programa de cribratge, que potencia la coordinació entre professionals, és possible començar el tractament de forma immediata i donar pautes al pacient i a la família sobre com contrarestar l’avançament de la malaltia.

El programa va dirigit als usuaris d’atenció primària que presenten una alteració de la memòria. Es basa en un protocol informatitzat de recollida de dades, integrat en la història clínica, per al diagnòstic de les demències, consensuat prèviament entre professionals d’atenció primària i professionals especialitzats en l’atenció de pacients amb demència. La informació recollida es remet a la unitat especialitzada que és l’encarregada de pivotar l’estratègia diagnòstica més adient i que posteriorment ho tramet, altre cop, als professionals d’atenció primària. Per tant, la col•laboració entre professionals d’atenció primària i hospitalària esdevé clau per donar una resposta ràpida i adequada a la simptomatologia que presenta el pacient i al seu seguiment posterior.

Els beneficis d’aquesta eina són múltiples:

- Reducció del temps de diagnòstic i d’inici d’un tractament precoç en aquells casos susceptibles.
- Disminució de l’ansietat de l’usuari, dels familiars i dels mateixos professionals, en poder donar atenció i resposta a una demanda amb gran impacte emocional.
- Augment de la formació en malalties degeneratives i homogeneïtzació de l’avaluació psicogeriàtrica en atenció primària.
- Treball de manera col•laborativa amb les unitats especialitzades i millora de la relació i l’intercanvi d’informació.

Més de 2.500 valoracions l’any

Aquest projecte va néixer l’any 2006 a Girona, gràcies a la col·laboració entre els equips d’atenció primària del territori i l’Hospital Santa Caterina de Salt. Les xifres actuals  són molt positives i l’eina ja s’utilitza de forma habitual. L’any 2014 el SISDDAP està plenament implantat a l'àrea de referència dels hospitals Santa Caterina i Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, per a una població aproximada de 300.000 habitants. S'han realitzat un total de 2.566 valoracions, de les quals 1.772 són revisions de valoracions prèvies i la resta, 794, són valoracions de pacients per a primera visita. D'aquestes, 638 han estat presencials i 156 (un 20%) virtuals, és a dir, consulta per a valoració especialitzada mitjançant telemedicina, sense pacient. L'índex de reiteració és de 2,23 i el de freqüentació és de 2,65 pacients per cada 1000 habitants. 

A l’àrea Metropolitana Nord funciona des de fa dos anys a l’atenció primària del Vallès Oriental i els hospitals de Mollet, Granollers i Sant Celoni. Cada any s’han dut a terme unes 1.500 valoracions aproximadament i aquest fet ha permès reduir de forma molt considerable el temps d’espera de visita amb l’especialista. En total, l’atenció primària de l’ICS realitza cada any més de 2.500 valoracions d’aquest tipus. A partir d’aquest any, la xifra augmentarà ja que cinc CAP de Lleida ja ho han posat en marxa i durant els propers mesos s’estendrà a tot el territori lleidatà.

Més informació sobre l’Alzheimer, també al mòbil

A Girona, ara els professionals treballen en el desenvolupament d’aplicacions per a mòbils per cobrir les necessitats assistencials, de gestió i d’informació  dels professionals d’atenció primària, de l’atenció especialitzada i dels pacients. També crearan una aplicació mòbil de formació per als professionals en la utilització del SISDDAP i en les tècniques informatives de diagnòstic, prevenció i tractament als pacients.

Els trastorns cognitius a la província de Girona

Des de l’any 2007 el Registre de Demències de Girona (ReDeGi) ha registrat els nous casos de demència diagnosticats als dispositius d’atenció especialitzada dels hospitals de la Regió Sanitària de Girona. Actualment disposem d’un registre de 5.707 casos que ens permet conèixer l’evolució de les característiques clíniques dels pacients en el moment del seu diagnòstic en el sistema sanitari públic al llarg dels darrers 8 anys. 

Per a aquest 2014, el ReDeGi ha registrat un total de 396 casos per a les dues àrees de referència dels hospitals Santa Caterina i Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, el que correspon a un 50% dels pacients valorats pel SISDDAP. Això significa que per cada 1.000 habitants de les nostres comarques, hi ha 1,32 pacients per any que presenten una demència. De les demències diagnosticades, 231 han correspost a malaltia d'Alzheimer.   

El diagnòstic precoç de qualsevol trastorn cognitiu i neurodegeneratiu millora els resultats dels tractaments, encara que no n’existeix cap d’eficaç per contrarestar tots els seus efectes. En el cas de l’Alzheimer, els símptomes més característics són una disminució de les funcions intel·lectuals, la incapacitat de realitzar activitats quotidianes del dia a dia i canvis de conducta i de personalitat. És una malaltia que també afecta molt l’entorn de la persona malalta.

PRIMARIA
Divendres, 13 Març 2015