El CAP Banyoles redistribueix les consultes per millorar els circuits dels pacients

Amb l'objectiu de millorar els fluxos i els circuits dels pacients del CAP Banyoles, a partir del dia 15 d’abril totes les consultes d’adults s’atendran a la planta segona de l’edifici principal i totes les de pediatria a l’edifici annex. Actualment, l’edifici principal acollia visites de medicina general, pediatria, odontologia i treball social, mentre que a l’edifici annex hi havia el programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), és a dir, hi havia les consultes dels ginecòlegs i les llevadores. El canvi més important passa per destinar a l’edifici annex tota l’atenció pediàtrica, traslladant-hi les consultes de 5 pediatres i 4 infermeres de pediatria, a més de la psicòloga infantil.

Al mateix temps, les consultes del treballador social, les infermeres gestores de casos, la psicòloga i la psiquiatra passaran consulta a la planta baixa del CAP Banyoles. I a la segona planta quedaran les consultes de medicina general, odontologia, ginecologia, les de les llevadores i les infermeres.

PRIMARIA
Dijous, 10 Abril 2014