Més d'un centenar de professionals participen a la Jornada R+D+I de l'EAP Sant Feliu de Guíxols

La sala del Monestir durant la Jornada.

El passat 14 de desembre de 2023 es va celebrar en l’entorn del Monestir benedictí de Sant Feliu de Guíxols la 1a Jornada de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de Sant Feliu de Guíxols que, sota el lema “Fem-ho possible!”, tenia l'objectiu de promoure una recerca de qualitat i amb una visió transformadora i innovadora de l’equip. Estructurada en dues taules i tres ponències amb docents interns i externs de prestigi, la jornada es va desenvolupar durant tot el matí, partipant més d’un centenar de professionals de l’EAP.

La Taula Inaugural va comptar amb la presència de l’alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, la directora de l’EAP Sant Feliu de Guíxols, Raquel Tena i la responsable de Processos i Continuïtat d'Atenció Primària (AP) i a la Comunitat de la Direcció d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) – Institut d’Atenció Sanitària (IAS) Girona, Antònia Sabench.

En la seva ponència inaugural, “Estem motivats per a fer recerca?” la referent de recerca de l'EAP, la metgessa de família Carme Jarca, va presentar l’evolució de la recerca a l’EAP en els darrers 9 mesos. Després d’una avaluació inicial personalitzada de cada categoria professional va construir un pla de recerca motivador per a l’equip. Com a resultat finalitza l’any 2023 amb una participació de 22 comunicacions a jornades i congressos, alguna amb premi, la participació a l’assaig multicèntric nacional SCOUT que valora 3 fàrmacs recomanats en infeccions del tracte urinari no complicades en dones i culmina amb l’actual jornada de R+D+I dedicada especialment als residents de Medicina Familiar i Comunitària i als tutors docents de l’EAP.

La primera taula, titulada “Construïm un equip d’Atenció Primària des de la visió R+D+I” i moderada per la doctora Isabel Legazpi, la coordinadora docent de l’EAP, va incloure a més a més de representants de varies categories professionals de l’EAP, a Letícia Troyano, metgessa de família i tècnic de recerca de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Girona ICS i a Laura Serrano, pacient i regidora de Salut de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Cadascú va expressar la seva visió envers el tema i en conjunt van concloure que per la transformació de l’actual sistema d’Atenció Primària cal treballar a tots els nivells en clau de R+D+I, un camí emocionant, que ens permet créixer com a equip més forts cap a nous horitzons i paradigmes, generar coneixement i avenços socials en forma de qualitat de vida i salut per a tots els usuaris.
Des de la Universitat Southern de Dinamarca, a on desenvolupa actualment la seva activitat com a “lektor”, Carles Llor, metge de família i coordinador del GRIP de l’IDIAP Jordi Gol, va presentar la primera ponència on-line “Malalties Infeccioses en Atenció Primària: una mirada al futur”. Llor va explicar la seva trajectòria en recerca, destacant els recents projectes com HAPPY PATIENT i SCOUT i la seva visió transformadora i innovadora en el camp de malalties infeccioses a nivell europeu, nacional i català, convidar-nos a col·laborar activament en projectes de recerca.

Durant la pausa es van poder visualitzar totes les 22 comunicacions realitzades per l’equip durant l’any 2023 mitjançant pantalla digital i codis QR.

La segona ponència, també via online des de Madrid a través d'AulaVirtualSanitaria.es “El futur està aquí - Intel·ligència Artificial (IA) i les seves futures aplicacions en Atenció Primària” en la qual Eduardo Tornos i Eva Añón, experts en el tema, van presentar a l’equip d’una forma dinàmica i interactiva eines actuals d’IA útils per la nostra activitat diària, exposant les seves limitacions, així com les perspectives de futur immediates de la IA i la transformació secundària de l’Aatenció Primària.

La següent taula, “Fórmules d’èxit de la R+D+I en xarxa pel futur de l’APm” va debutar amb la intervenció on-line des de Barcelona de Francesc Xavier Cos que va presentar l’Oficina de Suport a la Innovació i Recerca (OSIR) i el seu paper com a eix fonamental de coordinació en el ecosistema català per a promoure la recerca i la innovació en salut, la gestió del coneixement i fer xarxa d’innovació amb altres entitats de recerca a nivell nacional i internacional (EIT Health). A continuació, Rafel Ramos, cap de  la Unitat de Suport a la Recerca (USR) IDIAP Jordi Gol de Girona va donar detalls sobre la intensa activitat de la seva unitat i la tasca de suport que ofereix a tots els professionals d’AP del territori gironí, insistint sobre la importància de la transferència de coneixement obtingut mitjançant la recerca a la nostra societat i el rol actual i en el futur del Campus Salut de la Universitat de Girona. Va donar detalls de varis projectes d’èxit del nostre territori com per exemple el REGICOR, ODISEA i HELENA. Tot això, per a motivar a l’equip de professionals de Sant Feliu de Guíxols per a trobar i prioritzar aquelles temes d’interès del seu entorn arran dels quals dissenyar projectes de recerca de qualitat i amb resultats transferibles als nostres usuaris.

Carmen Andreu, coordinadora de Recerca i Innovació del Serveis de Salut Integrats de Baix Empordà (SSIBE) va explicar les estratègies en recerca de la seva empresa i els projectes actuals que porten a terme. Pel que fa la innovació va donar detalls de “L’Espai Pro-beta”, un laboratori de transformació des d’on treballen amb els projectes d’innovació que formen part de la Xarxa d’Innovació en Salut de les Comarques Gironines (XISCG). Envers el tema de noves tecnologies i a IA la doctora va emfatitzar la importància de les dades en el mon de la IA i que actualment des del SSIBE s’estan plantejant oferir-se a les empreses com a camp de proves per noves tecnologies aplicables en salut. Va finalitzar la seva intervenció motivant l’equip a fer recerca basada en un bon pla estratègic així com treballar en xarxa, la clau d’èxit dels processos de R+D+I.

La tècnic de recerca Aïna Fuster de la USR Catalunya Central, farmacòlega especialitzada en salut digital, va explicar la trajectòria de la seva unitat coordinada per Josep Vidal-Alaball, un model de d’èxit de recerca i innovació a l’ICS. Com a eixos principals de la seva activitat ells prioritzen la formació intensiva en recerca dels residents e Medicina Familiar i Comunitària i Infermeria Comunitària des del primer any, mitjançant un curs immersiu intensiu, seguit d’un acompanyament proper durant tot el seu procés formatiu, promovent la paricipacio a congressos amb comunicacions de qualitat i la presentació del projecte final de l’especialitat amb resultats aplicables. Per l’altra banda potencien els doctorats i tutoritzen treballs de final de grau de medicina i per tant posicionen la recerca en AP des de la carrera de Medicina.

El Comitè Organitzador està satisfet amb els resultats obtinguts i l‘èxit de la jornada i molt agraït a tots els convidats externs per la seva participació, col·laboració i suport. Creu que s’ha donat un pas important per a motivar a tot l’equip per a fer més recerca de qualitat, per obrir nous horitzons amb visió de R+D+I i sobretot per fer xarxa amb altres institucions i entitats.
La jornada de R+D+I de l’equip, amb una cadència bianual, tindrà la propera edició al novembre 2025 quan esperen presentar resultats rellevants i transferibles a la societat així com poder gaudir de la participació d’altres professionals externs, inclòs pacients i empreses innovadores col·laboradores

 

Els assistents a la Jornada R+D+I a Sant Feliu de Guíxols   Un moment de la taula inaugural, amb l'acalde de Sant Feliu, la directora d'Infermeria de la DAP i la directora de l'EAP.

   Una representació dels ponents amb la referent de recerca de l'EAP, la Dra. Jarca.  Una de les taules  rodona de la Jornada de Sant Feliu. 

  Els assistents a la Jornada en grup a l'exterior del Monestir.

PRIMARIA
Divendres, 15 Desembre 2023

Tags: