Es reprèn el programa per a l’abordatge del sobrepès i l’obesitat infantil, Nen@s en moviment, després de 3 anys d’aturada per la COVID-19

Entre l’any 2014 i el 2019 es van fer 57 grups psicoeducatius amb un total de 362 infants de 7 a 12 anys, el 60% dels quals tenia obesitat abans de fer la teràpia grupal. Aquesta xifra es redueix al 46%, al cap d’un any de la intervenció

Aquestes dades s’han presentat avui, durant una Jornada que ha comptat amb la participació d’una setantena de professionals implicats en el projecte

Un total de 362 nens i nenes de la Regió Sanitària Girona, d’edats compreses entre els 7 i els 12 anys, i les seves famílies han participat des del 2014 en el programa Nen@s en Moviment, un programa de l’Institut Català de la Salut i l’Institut d’Assistència Sanitària que té com a objectiu l’abordatge de l’obesitat infantil i la promoció dels hàbits saludables. Després de tres anys d’aturada per la pandèmia de la COVID-19 (la darrera sessió organitzada va ser el 2019), avui s’està fent una sessió de formació a la Casa de Cultura, Aula A, fins a les 13 h, que compta amb la participació de més d’una setantena de professionals de les dues institucions, entre professionals de pediatria, infermeria, dietistes-nutricionistes i referents de benestar emocional i salut comunitària. L’objectiu de la trobada és presentar els resultats del programa i formar professionals per tal de reprendre les activitats grupals aquest curs escolar 2022-2023.

El programa es va començar a implantar a la Regió Sanitària Girona l’any 2014 amb una primera fase pilot que es va dur a terme a Figueres i a Llagostera, en què van participar 12 nens i nenes. A partir d’aleshores, es va anar estenent de manera progressiva fins a arribar a desenvolupar-se a 24 àrees bàsiques de salut, de les 29 que gestionen les dues entitats, ICS Girona i IAS. Així, s’han fet 6 edicions del programa, que ha comptat amb l’organització de 57 grups psicoeducatius. Hi han participat 174 nenes i 188 nens, el 91,7% dels quals han finalitzat el programa, que dura 11 setmanes i en què es fan 5 revisions: al principi de la intervenció, en finalitzar el programa, i al cap de 3, 6 i 12 mesos.

Les dades analitzades durant aquestes 6 edicions, i presentades aquest matí per la coordinadora de Nen@s en Moviment, la infermera Anna Reñé, revelen que a l’inici de la intervenció els infants presentaven un índex de massa corporal (IMC) en desviació estàndard de 2,31 de mitjana (1 és pes dins la normalitat, més d’1 és sobrepès, més de 2 és obesitat i més de 3, obesitat mòrbida). Al finalitzar la intervenció, el seu IMC en desviació estàndard estava situat a 1,99. 

Així, a l’inici del programa, les dades recollides evidenciaven que un 6,6% dels nens tenien un IMC considerat normal, un 33,9 % tenien sobrepès i un 59,3% presentaven obesitat. Les dades recollides al cap d’un any de finalitzar el programa revelen que un 13% dels participants estava dins del pes normal, un 40,4% tenia sobrepès i un 46,6%, obesitat.

El programa potencia el seguiment de la dieta mediterrània, la pràctica d’esport i el benestar emocional, tant de forma individual com dins l’entorn familiar. Quant a la valoració de la qualitat de la dieta mediterrània, s’observa que la intervenció incideix favorablement en els infants i les famílies similarment. Les dades analitzades posen en relleu que els infants practicaven una mitjana de 2,24 hores d’activitats esportives a la setmana abans de l’inici del programa, que es van veure incrementades a 3,39 hores a la setmana, en finalitzar la intervenció. La pràctica esportiva també va disminuint a mesura que passen els mesos de la finalització del programa. El mateix passa amb l’activitat esportiva realitzada en l’entorn familiar. Aquestes dades posen en relleu la importància del treball amb les famílies per aconseguir un canvi d’hàbits.

Un dels darrers ítems analitzats és l’autoestima d’aquests infants. Així, mentre que abans de començar el programa presentaven uns nivells d’autoestima per sota de la mitjana, aquesta augmenta amb la seva participació en el programa i se situa dins els paràmetres de la normalitat gràcies a la intervenció dels Nen@s en Moviment. Aquesta autoestima es manté sostinguda amb el pas dels mesos.   

Durant aquests anys, s’han format en el programa Nen@s en Moviment un total de 91 professionals sanitaris de pediatria i d’infermeria, la gran majoria dels quals han fet sessions. Aquest any, participen també a la jornada de presentació tant dietistes-nutricionistes com referents de benestar emocional i salut comunitària, dues figures incorporades darrerament en els centres d’atenció primària.

El programa Nen@s en moviment

Un dels principals problemes relacionats amb l’obesitat infantil és la repercussió que aquesta té en la qualitat de vida del menor. L’excés de pes tendeix a perpetuar-se fins a la vida adulta i això comporta un factor de risc de malalties que hi estan associades. Per aquest motiu, les estratègies d’intervenció inclouen un abordatge de la conducta i els hàbits dels infants, així com dels del seu entorn familiar, que implica canvis nutricionals, emocionals i d’estil de vida.

El programa Nen@s en moviment engloba un conjunt d’actuacions dirigides especialment als alumnes de 3è, 4t i 5è d’educació primària amb sobrepès o obesitat, que té per objectiu ajudar-los a adquirir conceptes bàsics d’alimentació saludable, incrementar el temps que dediquen a l’activitat física i mantenir o augmentar la seva autoestima per normalitzar-los l’índex de massa corporal.

Una de les seves característiques és que en el tractament de l’obesitat infantil s’hi implica la família, professors, monitors de lleure i professionals de la salut. El programa s’aproxima a l’espai natural de l’infant, al seu dia a dia, per tal de facilitar-li l’elecció de les opcions més sanes i tenint com a pilars fonamentals  l'alimentació, l'exercici físic i les emocions.

Al llarg de les diferents sessions (que es fan a diversos espais, entre els quals hi ha les escoles) es duu a terme una teràpia en grup on infants i pares/mares, paral·lelament, treballen amb temes relacionats amb la salut –com ara alimentació saludable, publicitat enganyosa, autocontrol, imatge corporal, comunicació, resolució de conflictes, drets personals, autoestima, relaxació i activitat física–, amb l’objectiu que els participants hi puguin expressar les seves emocions en relació amb el tema del sobrepès, l'obesitat i les seves conseqüències. El programa dura 11 setmanes amb sessions setmanals d’una hora i mitja i, en alguns municipis, els ajuntaments hi col·laboren atorgant una beca esportiva a tots els infants que hi participen.

El programa Nen@s en moviment va ser guardonat amb el Premi Estratègia NAOS, en l’àmbit sanitari del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, en el marc dels XI Premis Estratègia NAOS, edició 2017, i també va ser guardonat el novembre de 2016  amb el Premi a l’Àmbit Sanitari, atorgat pel Pla integral de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (PASS). També compta amb el reconeixement de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut i del Dipsalut, Diputació de Girona, que participa econòmicament en el projecte.

Un moment de la jornada, durant la presentació de l'Anna Reñé.   Un moment de la jornada, durant la presentació de l'Anna Reñé.   Un moment de la jornada, durant la presentació de l'Anna Reñé.

PRIMARIA
Dimarts, 18 Octubre 2022

Tags: