L’atenció primària de Girona incorpora professionals dietistes nutricionistes per promoure l’alimentació saludable

Grupal Blanes Que hem dinat avui i petits canvis per menjar millor

Els nous perfils desenvolupen tasques per reduir els factors de risc associats a una mala alimentació  

L'Institut Català de la Salut ha desplegat la figura dels dietistes nutricionistes als Equips d’Atenció Primària (EAP). La incorporació de nous perfils professionals s’emmarca en el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària i comunitària, i en el cas dels nutricionistes es concreta a través del Programa per a la promoció d’una alimentació saludable entre la població i per prevenir els factors de risc per a la salut associats a una mala alimentació. El programa preveu un professional dietista nutricionista per cada 50.000 habitants, de tal manera que totes les necessitats dels equips d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (26 en total) i de l'Institit d'Assistència Sanitàra (3 en total) queden cobertes amb la incorporació de 15 professionals nutricionistes, d’acord amb aquest criteri poblacional. El desplegament d'aquesta figura s'ha fet a tots els EAP de la Regió Sanitària de Girona. En el cas dels nutricionistes de l'ICS i de l'IAS es van incorporar als Equips entre juny i juliol.

Aquests professionals desenvolupen tasques relacionades amb la prevenció i el tractament de problemes vinculats amb una mala alimentació així com la promoció d’hàbits saludables des d’una vessant comunitària, fent especial èmfasi en la població amb major vulnerabilitat socioeconòmica. A més, també es reforça l’abordatge de l’alimentació en persones amb factors de risc o condicions que requereixen adaptar la dieta habitual. En termes generals, el programa s’orienta a reforçar la tasca desenvolupada pels professionals d’infermeria i medicina dels equips d’atenció primària i comunitària en la promoció de l’alimentació saludable entre la població.

Els nutricionistes treballen de forma multidisciplinària amb la resta de professionals de l’EAP. En el seu dia a dia les tasques que realitzen consisteixen en donar suport a altres professionals de l’EAP, atendre interconsultes i atendre grupalment casos derivats. En casos puntuals complexos amb necessitats específiques poden també prestar atenció individual. A partir de la diagnosi de les necessitats de la població, cada professional estableix quines són les accions més adients. En aquest sentit ja s’han començat a programar sessions grupals i tallers que es desenvoluparan durant aquesta tardor en diferents municipis gironins.

A tall d’exemple, a Blanes i Tordera aquesta setmana s’han començat a organitzar sessions grupals amb infants amb sobrepès i les seves famílies, orientades a transformar els hàbits alimentaris a través de dinàmiques i petits reptes setmanals. Aquesta acció s’ha dissenyat conjuntament amb la professional nutricionista, l’equip de pediatria i els referents de benestar emocional dels centres. També s’està treballant en xerrades sobre l’alimentació durant la lactància, la menopausa i la vellesa, i en sessions i activitats per a joves, entre d’altres. La nutricionista dels EAP de Tordera i Blanes, Isolda Vila, veu “preocupant” la prevalença dels principals factors de risc associats a una mala alimentació. Per aquest motiu destaca la importància de “sumar esforços amb els companys de medicina i infermeria per donar un enfoc més específic, multidisciplinari i global sobre els factors de risc i les accions de millora de la salut de les persones”. En aquesta línia, una altra de les accions impulsades són sessions formatives internes per proporcionar eines i recursos als professionals durant les consultes i, en el seu conjunt, “apoderar i educar la població per adquirir hàbits d’alimentació saludable en les diferents etapes vitals”. Ja se n’han dut a terme també als EAP Anglès, Breda-Hostalric i Sant Feliu de Guíxols, entre d’altres.

El problema de l’obesitat i el sobrepès

A la Regió Sanitària Girona, com en el conjunt de Catalunya, hi ha una important prevalença de problemes de salut relacionats amb els hàbits alimentaris. Segons les darreres dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) per al període 2020-2021, a Girona, la meitat de les persones enquestades entre 18 a 74 anys tenia excés de pes: 34,9% de sobrepès i el 14,4% obesitat. La situació de la regió en aquest aspecte no presenta importants diferències respecte el conjunt de Catalunya, on el 35,1% de les persones enquestes té sobrepès i el 15,5%, obesitat. En la infància i adolescència, l’obesitat també hi és freqüent. A la demarcació, el 19,3% de la població menor de 14 anys té sobrepès i el 10,8% obesitat, xifres lleugerament inferiors que en conjunt de Catalunya (23,5% sobrepès i 13,3% obesitat).

Pel que fa al seguiment de la dieta mediterrània, un altre factor a tenir en compte per valorar l’estat de salut, a Girona el 48,2% de la població enquestada major de 15 anys diu seguir-la, mentre que el 51,8% restant no segueix les recomanacions.

 

   Grupal Blanes - El concepte dels cereals integrals de manera proactiva   Grupal Blanes gestió de la gana emocional i la gana real   La nutricionista Salt, juntament amb la referent de benestar emocional i comuntari, fent una acció dins el  Grup Programa d'Inserció Laboral

Formació a professionals d l'EAP Blanes   Jornada de lactància materna a Tordera   Formació professionals CAP Platja d'Aro, de l'EAP Sant Feliu de Guíxols

PRIMARIA
Divendres, 7 Octubre 2022

Tags: