10 anys de l’Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa

Una doctora passant visita al CAP Garrotxa

L’objectiu és oferir una salut pediàtrica integral als infants de la comarca.

La creació de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa el 2016 és una de les apostes de l’Equip per millorar la salut infantojuvenil a la comarca.

La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa (FHOCG) i l’Institut Català de la Salut (ICS) van crear el juliol de 2012 un equip de pediatria únic per donar servei a tots els nens i nenes de la comarca de la Garrotxa, actualment un total de 8.415 infants d’edats compreses entre els 0 i els 14 anys. L’Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa (EPTG), que aquest juliol fa 10 anys, dona assistència des de l’atenció primària i l’hospitalària, amb l’objectiu de millorar la continuïtat assistencial del pacient i d’apropar l’assistència a l’entorn natural de l’infant i a la seva comunitat, per garantir en tot moment una atenció pediàtrica eficient.

L’EPTG atén la població de referència de les àrees bàsiques de salut de la Vall d’en Bas-Hostoles i Sant Joan les Fonts (gestionades per la FHOCG) i d’Olot i Besalú (gestionades per l’ICS).

En aquests deu anys s’han realitzat més de 515.000 visites, de les quals unes 20.000 van ser ateses a través de diverses especialitats pediàtriques a l’Hospital d’Olot. L’Equip atén cada any unes 49.500 visites de mitjana a primària i unes 2.000 a l’hospital. Pel que fa a l’atenció primària, de les 56.852 ateses el 2021, el 60% (34.328) van ser ateses per pediatres i el 40% (22.524) per infermeres pediàtriques. Com ha passat amb la majoria d’especialitats i amb la irrupció de la pandèmia, el 2020 es van multiplicar les visites telefòniques i telemàtiques

Des de 2019 s’ha detectat un important increment de l’activitat a l’atenció primària: al 2021 hi va haver un 18,4% més d’activitat en relació al 2019 (48.031 el 2019 envers 56.852 el 2021). Enguany ja s’han fet 34.289 consultes, el 63,5% de les quals ja són presencials, xifra que va augmentant.

El 2016 també es va crear la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa (PEHSU) que té la finalitat de prevenir, diagnosticar i tractar les malalties infantojuvenils causades per l’exposició preconcepcional, periconcepcional, transplacentària i postnatal als contaminants físics, químics, biològics o socials. La PEHSU també incideix directament en el desenvolupament d’estratègies i en l’assessorament en aquests àmbits, així com en els del tabac, l’alcohol o d’altres drogues. Actualment hi ha una consulta de cribratge mediambiental a dones embarassades i les seves parelles durant la gestació que s’anomena “Full verd”, una de deshabituació tabàquica durant l’embaràs, una de mediació i consum i una de pediatria ambiental.

En aquesta línia el 2020 es va impulsar el projecte “Un nadó, un arbre”, conjuntament amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l’Associació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa, amb el qual es dona un plançó a tots els nenes i nenes que neixen a l’hospital i posteriorment es fa una plantada col·lectiva. L’objectiu de la iniciativa és començar el vincle entre les famílies, la natura i el centre.

Un dels altres trets diferencials de l’EPTG és que el 2016 va impulsar la creació del Follet de la Garrotxa, de la mà de l’artista olotí Tavi Algueró. El Follet va néixer amb l’objectiu de fer més confortable l’estada dels nens i nenes i les seves famílies a l’hospital i en les visites als centres d’atenció primària, a banda de ser un referent de salut i d’aportar missatges d’educació sanitària; en definitiva, d’unir tota la pediatria en l’àmbit comarcal.

La creació de l’EPTG ha permès als professionals sanitaris de pediatria treballar de manera conjunta, seguint protocols amb un sistema d’informació compartit, i organitzar l’atenció programada, la continuada i la urgent de manera compartida.

La instauració d’aquest equip permet millorar l’eficiència en la prestació de serveis, potenciar el contínuum assistencial entre l’atenció primària i l’hospitalària i la gestió del coneixement entre professionals, treballar en equip i donar assistència homogènia i equitativa al territori. A més, l’EPTG també organitza esdeveniments a tota la comarca enfocats a l’educació sanitària dels més petits.

 

Trasllat provisional de la Pediatria del CAP Garrotxa als mòduls exteriors

D’altra banda, ahir dilluns es va traslladar tota l’activitat de pediatria del CAP Garrotxa als mòduls exteriors, que es van instal·lar a principis de 2021 per concentrar l’activitat relacionada amb la Covid. Des de fa uns mesos ja no hi ha un circuit diferenciat de pacients amb patologia respiratòria amb sospita de Covid-19 de la resta, de manera que des de la direcció de l’EAP s’ha decidit concentrar en aquest espais tota l’activitat pediàtrica de forma provisional.

Una doctora passant visita al CAP Garrotxa   Una doctora passant visita al CAP Garrotxa

 

 

PRIMARIA
Dimarts, 19 Juliol 2022

Tags: