Jornada de recerca de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària

Crida Jornada de Recerca d'Atenció Primària

El proper 20 d'abril tindrà lloc la Jornada de Rercerca de la Unitat Docent Multiprofessional de d'Atenció Familiar i Comunitària a la Sala d'actes del Campus Centre de la Universitat de Girona, ubicada a les facultats de Medicina i d'Infermeria.

Durant el matí, es faran diferents presentacions per part de diferents ponents, que abordaran temes com la realització del doctorat, el paper del Comitè d'Ètica d'Investigació Clínica i experiències durant la pandèmia. També es comptarà amb la presentació de la tesi doctoral "Programa d'intervenció familiar multidisciplinari en Atenció Primària de salut basat en la teràpia de resolució de problemes per la disminució de la utilització dels recursos sanitaris del pacient crònic complex", de la Dra. Laura Guerrero. Finalment, a partir de la tarda, els residents de medicina i d'infermeria familiar i comunitària presentaran els seus treballs de recerca.

Programa de la Jornada de recerca d'atenció prmària 2022

 

Document Adjunt: 

PRIMARIA
Dijous, 14 Abril 2022

Tags: