L’atenció Primària de l’ICS Girona reforça les línies telefòniques per atendre la creixent demanda de peticions

Una professional atenent una trucada telefònica

L’activitat als CAP ha crescut un 44% el primer semestre d’aquest any, i el 65% de les consultes es resolen per telèfon

Els centres d’atenció primària de l’ICS Girona han posat en marxa un nou sistema de telecomunicació per donar resposta a la creixent demanda de peticions que arriben per via telefònica. Amb motiu de la pandèmia per la Covid-19 l’activitat a l’atenció primària i les consultes telefòniques han crescut exponencialment, arribant a multiplicar per tres les trucades que reben els CAP.

Cal tenir en compte que el conjunt de tota l’activitat als equips d’atenció primària de l’ICS Girona ha crescut un 44% el primer semestre d’enguany, en relació al mateix període de l’any passat. I també és significatiu que abans de la pandèmia el 80% de les visites als centres de primària eren presencials, mentre que actualment el 65% de les consultes es resolen per via telefònica.

Per a poder donar resposta a aquest increment s’ha dut a terme una renovació tecnològica de les comunicacions de veus dels centres, en funció de la demanda que tenen i ampliant els punts d’atenció telefònica d’entrada.

A través de l’operadora telefònica que presta aquest servei s’han desplegat noves connexions mitjançant centraletes intel·ligents, per poder donar resposta al gruix de trucades. Després de la seva posada en marxa, durant unes setmanes s’ha estat estudiant el comportament d’aquestes centraletes, avaluant a quines hores hi ha més trucades, quants usuaris truquen i quantes vegades ho fan, els professionals actius que hi ha a cada moment i la gestió que es fa amb l’atenció de les trucades. Això ha permès ajustar la capacitat de resposta de cada centre, en funció de la demanda dels usuaris, amb l’objectiu d’optimitzar l’atenció telefònica. En centres amb un major nombre de població assignada es poden arribar a rebre més de 1.200 trucades al dia. La millora a l’accessibilitat telefònica ha permès donar resposta a més d’un 80% dels usuaris en primera instància, i es segueix treballant per poder donar encara  una major cobertura en les franges horàries amb més demanda telefònica.

Al CAP Montilivi, gairebé  3.000 trucades en un sol dia

De l’estudi del comportament de les centraletes dels centres d’atenció primària se’n desprenen algunes dades que il·lustren el notable increment de trucades. És el cas del CAP Montilivi de Girona, on en un sol dia de principis de juliol, en plena cinquena onada de contagis, es van rebre 2.958 trucades quan en tota una setmana estàndard de l’abril o maig no s’arribava a aquest volum de trucades. Aquest centre ha rebut, durant el mes de juliol, la mitjana d’unes 1.700 trucades cada dia.

 

 

Un professional del CAP Santa Coloma de Farners atenent una consulta telefònica      Una professional del CAP Santa Coloma de Farners atenent una consulta telefònica

 

 

 

 

 Una professional del CAP Roses atenent una consulta telefònicaUna professional del CAP Santa Coloma de Farners atenent una consulta telefònica

PRIMARIA
Dimarts, 3 Agost 2021