El Ripollès estén un model de treball col·laboratiu social i sanitari centrat en la persona

El grup de professionals que  treballen amb l'abordatge social i sanitari dels pacients més complexos del Ripollès

 

Aquest nou abordatge es va iniciar el 2018 a la Vall de Camprodon i aquest mes s’ha començat a estendre a Sant Joan de les Abadesses

A la Vall de Camprodon, els professionals sanitaris i socials estan fent un seguiment a un total de 29 pacients majors de 65 anys, identificats com els que tenen una situació de més complexitat

Donar resposta a les necessitats de les persones fràgils, les que necessiten cures pal·liatives, les que tenen problemes de salut crònics ―sovint amb pèrdua d’autonomia― i requereixen una atenció complexa és un dels reptes als quals s’ha de fer front des dels àmbits sanitari i social. Per donar resposta a aquestes necessitats és important que els professionals, tant de salut com de serveis socials, incrementin la seva interacció i la cooperació per fer un abordatge en equip.

Hi ha evidència científica que l’atenció integrada i prioritzada, segons cada cas, permet millorar la situació de les persones que presenten necessitats complexes de l’àmbit social i de l’àmbit sanitari de forma concurrent.

Al Ripollès es va començar a treballar en un entorn col·laboratiu fa dos anys, el  2018, a diferents poblacions de tota la comarca en els centres d’atenció primària gestionats pels diferents proveïdors. L’1 de febrer de 2018, gràcies a l’impuls de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) Camprodon i del Consorci de Benestar Social del Ripollès, la treballadora social es va integrar al CAP Camprodon, on es va obrir un espai de treball social i es va iniciar el treball d’equip.

Els professionals van fer una cerca activa de les persones que es podrien beneficiar d’un treball integrat social i sanitari. A partir dels 144 usuaris que tenen un grau de dependència tramitat van identificar 29 casos amb complexitat sanitària i social, els quals van requerir una valoració conjunta i un pla d’actuació compartit.

Els bons resultats obtinguts a la Vall de Camprodon han animat els professionals a continuar estenent el model, ara a Sant Joan de les Abadesses. Aquest mes de gener, s’han fet les primeres reunions amb els professionals sanitaris de l’EAP  Ripoll i els professionals del Consorci de Benestar Social del Ripollès. Per facilitar aquest treball integrat, s’ha plantejat l’apropament físic d’aquests professionals en un mateix edifici. En aquest moment la treballadora social i l‘educadora social del Consorci de Benestar Social del Ripollès comparteixen espais amb els professionals del Consultori Local Sant Joan de les Abadesses, cosa que els permet fer plans d’atenció amb una visió integral i desenvolupar eines de coordinació social i sanitària.

Es vol continuar apostant per aquest model integral, centrat en les necessitats de les persones en el seu entorn habitual. A partir d’ara, l’equip començarà per fer la cerca proactiva de casos entre un total de 1.037 usuaris majors de 65 anys.

Aquesta estratègia de treball col·laboratiu des dels àmbits sanitari i social és la que ens planteja el Pla d’atenció integrada social i sanitari (PAISS 2020-2022), impulsat pels departaments de Treball, Afers Socials i Família i el de Salut de la Generalitat de Catalunya. El PAISS promou la transformació del model d’atenció social i sanitària per tal de garantir una atenció integrada i centrada en la persona, capaç de donar resposta a les seves necessitats.

El grup de professionals durant una sessió de treball

PRIMARIA
Dijous, 30 Gener 2020

Tags: