Equip d'Atenció Primària Penitenciari Figueres

Servei Assistencial

Presentació

El mes de novembre de 2013 el Govern de la Generalitat va aprovar la integració del personal sanitari del Departament de Justícia adscrit als serveis penitenciaris i de justícia juvenil a l’Institut Català de la Salut (ICS). Amb aquesta decisió, al voltant de 280 professionals sanitaris, que aleshores estaven adscrits al Departament de Justícia, van passar a ser personal de l’ICS. A Girona es tractava de 5 metges, 5 professionals d'infermeria i 6 auxiliars, tots treballadors de la presó de Figueres i de Girona. Actualment el personal de Puig d'en Basses està format per la directora de l'EAPP, l'adjunta a la direcció, 7 metges, 9 DUI i 9 TCAI, tots plegats per atendre a una població reclusa que arriba als 800 interns. 

Aquest acord de Govern suposava l'assoliment de la integració efectiva de la sanitat penitenciària en el sistema sanitari públic de Catalunya, encarregat de l’atenció sanitària de tots els ciutadans. La integració a l'ICS facilita incrementar la qualitat i la seguretat de l’atenció sanitària que s’ofereix als interns, així com garantir la continuïtat assistencial i el seguiment clínic d’aquests pacients dins i fora de la presó. El canvi també ha de permetre prestar una atenció sanitària més completa a tots els interns, que passen a disposar de la mateixa carta de serveis assistencials que qualsevol usuari d’un centre d’atenció primària, incloses les activitats comunitàries de prevenció i promoció de la salut (hàbits saludables, activitat física, vacunes, etc.) i els programes de seguiment de la patologia crònica i aguda.
 

Dades de l'EAPP:

Centre Penitenciari Puig d'en Basses
Carrer Raval disseminat, 53
17600 Figueres
Tel: 972 657 300
 

 

Àmbit: 

Primaria