Anem a caminar

 
El programa d’exercici físic Anem a caminar va dirigit específicament a la població amb alguna patologia de risc (grups de persones amb factors de risc com: obesitat, HTA, diabetis,  dislipèmies i altres), tot i que és una activitat beneficiosa per a tothom, el programa d’exercici moderat regular consisteix en caminar durant 1 hora. En funció dels centres es fan diferents sessions en les quals els participants només necessiten portar roba còmoda i sabates adequades. Metges, infermeres i administratius participen al principi fins que es formin grups autònoms.  Per a controlar el benefici que aporta l’activitat el primer dia es passarà un qüestionari de qualitat de vida que es tornarà a passar als pacients als 6 mesos de programa. Estan exclosos de participar en aquest programa els individus amb episodi de cardiopatia isquèmica recent, persones amb malaltia intercurrent en fase aguda que recomani repòs (immobilització d’extremitats) que, posteriorment, es podran incorporar al grup, persones amb brot d’artrosi que limiti la deambulació i persones amb malaltia pulmonar o cardíaca amb dispnea a mitjans i moderats esforços.

Com a objectius generals, amb aquesta activitat es busca promoure l’hàbit saludable de l’exercici físic entre la població. Específicament, la inclusió d’aquest programa  pretén aconseguir una millora de determinats paràmetres clínics: pes, TA, glucèmies, colesterol, etc., de la població , agrupar a persones amb determinats factors de risc per fomentar grups d’autoajuda, i ajudar a crear l’hàbit de l’exercici com una necessitat per millorar les seves patologies. El CAP De. Joan Vilaplana de Taialà  és  un dels  centres impulsors d'aquesta activitat comunitària.

 

 

Primaria