Programa Pacient Expert

El Programa Pacient Expert gira al voltant de la figura d’un pacient real, una persona que pateix una malaltia crònica i és capaç de responsabilitzar-se de la seva patologia i autocuidar-se. A partir d’una formació prèvia per part de professionals d’atenció primària, aquest pacient es converteix en el conductor d’un grup i dona pautes, mitjançant l'intercanvi de coneixements i experiències, a altres usuaris amb la mateixa malaltia sobre com manejar millor els símptomes que pateixen, com prendre la medicació, consells perquè el seu dia a dia se’n ressenti el menys possible, etc.

El programa consta de 9 sessions, una sessió setmanal d’una hora i mitja de durada,  al llarg de dos mesos i mig. Les sessions inclouen una part teòrica i una altra de pràctica, i el nombre de participants és d’entre 10 i 12 a fi de garantir una comunicació fluïda i efectiva. A diferència dels grups d’educació sanitària en què l’educador és un professional sanitari, en aquest cas qui condueix aquestes sessions és el PE.

 

Primaria