Dimecres s’inicia el trasllat del Laboratori Clínic Territorial de l’Hospital Trueta a les noves instal·lacions del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt

Amb el canvi d’ubicació es dupliquen els espais dedicats al laboratori i milloren les condicions de treball dels professionals

Durarà tres setmanes, durant les quals s’atendran totes les peticions de proves urgents i les que no es puguin demorar

S’habilitarà un servei de transport de mostres entre els dos centres, amb 18 viatges diaris, que també es posarà a disposició dels professionals

El nou Laboratori assumirà la realització de gairebé sis milions de proves l’any i atendrà unes 700.000 peticions 

Aquest dimecres, 27 d’abril, s’inicia el trasllat del Laboratori Clínic Territorial de l'Hospital Trueta a les noves instal·lacions del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, un espai de 1.800 metres quadrats que s’ha adequat per acollir l’activitat que fins ara es feia a l’Hospital Trueta i al Santa Caterina. Al Trueta es mantindrà un laboratori més petit per a les urgències del mateix centre sanitari. Aquests canvis permetran doblar l’espai destinat al laboratori, revertint en una millora de les condicions de treball dels professionals. El nou Laboratori, que entrarà en funcionament el 23 de maig,  assumirà la realització de gairebé sis milions de proves l’any i atendrà unes 700.000 peticions.

Es preveu que el trasllat a les noves instal·lacions duri tres setmanes, temps durant el qual l’activitat quedarà concentrada en l’actual Laboratori de l’Hospital de Santa Caterina de Salt, que s’ha reforçat amb maquinària i professionals per assumir aquest increment temporal de proves.

A partir del 2 de maig, l’activitat que fins ara es duu a terme a la sala d’extraccions de sang d’analítiques amb proves especials de l’Hospital Trueta ja passarà a fer-se a la zona de Consultes Externes de l’Hospital de Santa Caterina. A l’àmbit de l’atenció primària, on es concentren la gran majoria de les extraccions de sang que arriben al Laboratori, durant aquestes setmanes del trasllat s’atendran totes les peticions urgents, així com les analítiques sol·licitades per visites programades a especialistes i les que no es poden demorar. Les extraccions convencionals i les rutinàries no urgents s’han programat a partir del 23 de maig, data en què es començarà a recuperar l’activitat normal a tots els nivells. A partir del 2 de maig, les mostres de sang extretes en els centres d’atenció primària de l’ICS i de l’IAS de la Regió Sanitària de Girona ja es transportaran al Parc Hospitalari Martí i Julià en lloc de fer-ho a l’Hospital Josep Trueta per ser analitzades; concretament, a l’actual Laboratori de l’Hospital de Santa Caterina, reforçat durant aquest temps amb més equipament i més professionals. 

Pel que fa al transport de mostres, es reforça la connexió entre el Trueta i el Parc Hospitalari Martí i Julià, de manera que es passa dels quatre viatges diaris que es fan actualment a divuit. Els desplaçaments es faran amb vehicles que, al mateix temps, permetran el trasllat de tres professionals per trajecte i també s’hi transportaran mostres d’altres serveis com el Banc de Sang i Teixits, Anatomia Patològica o Farmàcia.

Al nou Laboratori Clínic Territorial de l’ICS hi treballaran un centenar de professionals que provenen de l’Hospital Trueta i de l’actual laboratori de l’Hospital de Santa Caterina. El laboratori realitza activitat per a l’ICS Girona (tant del Trueta com dels 27 equips d’atenció primària), de l’IAS (de l’Hospital de Santa Caterina i dels tres equips d’atenció primària) i també de l’Hospital de Campdevànol. S’hi fan extraccions de sang i analítiques de fluids biològics, microbiologia i estudis genètics.

ICSGIRONA
Dilluns, 25 Abril 2016