Professionals de l’ICS Girona avaluen l’efectivitat dels tractaments per a l’hipertensió en la prevenció de problemes cardiovasculars

L’Institut d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol inicia el primer estudi en població general del sud d’Europa que vol identificar a partir de quin nivell de pressió arterial, de risc cardiovascular i de reducció de la pressió arterial és efectiu el tractament antihipertensiu en relació amb l’aparició d’episodis cardiovasculars.

L’estudi suposa una novetat en el sentit que per primera vegada s’analitzen aquests valors en població autòctona i no anglosaxona. Fins al moment, està àmpliament demostrat que el tractament de la hipertensió és efectiu per prevenir l’aparició d’esdeveniments cardiovasculars, com ara l'infart agut de miocardi o l'ictus.

Tanmateix, hi ha molta controvèrsia en relació amb la identificació de quin és el nivell de tensió arterial inicial òptim per començar el tractament antihipertensiu. Tampoc està clar, un cop iniciat el tractament, fins a quins valors s’han de reduir els nivells de pressió arterial per tal d’evitar l’aparició d’esdeveniments cardiovasculars.

Resoldre aquests dubtes és l’objectiu principal del projecte, liderat per M. del Mar Garcia, metgessa de la Unitat de Recerca Clínica en Atenció Primària de l’ICS i investigadora principal del projecte. Garcia assenyala també que analitzaran la relació de cost-efectivitat del tractament antihipertensiu en funció dels nivells de pressió arterial i risc cardiovascular. El projecte ha obtingut un FIS (Fons per a la
Investigació en Salut), que atorga l’Instituto de Salud Carlos III, en la darrera convocatòria 2012.

Per portar a terme l’estudi, que durarà tres anys, s’analitzarà la població sense antecedents d’episodis cardiovasculars atesos en centres d’atenció primària de l’ICS. Les dades s’obtindran del SIDIAP, un sistema d’informació creat el 2010 per iniciativa de l’ICS i l’IDIAP, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de projectes de recerca utilitzant dades procedents de la història clínica ECAP i d’altres bases de dades complementàries. Els investigadors preveuen tenir els primers resultats d’aquí a un any.

ICSGIRONA