L’Equip Pediàtric Territorial del Ripollès fa més de 18.800 visites el primer any de funcionament

L’Institut Català de la Salut (ICS) i l’Hospital de Campdevànol van crear el juny de 2014 un equip de pediatria únic per donar servei a tots els nens i nenes de la comarca del Ripollès, un total de 3.268 infants d’edats compreses entre els 0 i els 14 anys. Amb aquest plantejament va néixer l’Equip Pediàtric Territorial del Ripollès (EPT), que dóna assistència tant des de l’atenció primària com de l’hospitalària, amb l’objectiu de millorar la continuïtat assistencial del pacient i d’apropar l’assistència a l’entorn natural de l’infant, a la seva comunitat, per garantir en tot moment que sigui una atenció pediàtrica eficient i de qualitat. Fins ara, en el seu primer any de funcionament, l’EPT del Ripollès ha fet 18.826 visites ambulatòries.

L’EPT atén la població de referència de les àrees bàsiques de salut de Ripoll, Camprodon (ambdues de l’ICS) i de l’ABS de Ribes de Freser-Campdevànol (de la Fundació Hospital de Campdevànol), a més de l’hospital comarcal. Així doncs, hi ha consultes de pediatria als cinc centres d’atenció primària de la zona i al Consultori Local de Sant Joan de les Abadesses.

Activitat registrada per l’EPT entre juliol de 2014 i juny de 2015:
 

Àrea Bàsica de Salut Nombre de visites pediàtriques ambulatòries realitzades
ABS Camprodon 2.075
Ripoll - Sant Joan Abadesses 13.700
Ribes - Campdevànol 3.051
TOTAL 18.826

Abans de la creació de l’Equip Pediàtric Territorial, els professionals de pediatria i infermeria de cada una de les entitats treballaven de manera independent, seguint els seus protocols i els seus propis circuits. Amb l’EPT, els professionals sanitaris de pediatria treballen de manera conjunta, per processos, seguint protocols i un sistema d’informació compartits, i organitzant l’atenció (tant la programada com la continuada i la urgent) de manera compartida.

La instauració d’aquest equip ha permès millorar la resolució i l’eficiència en la prestació de serveis, potenciar el contínuum assistencial entre l’atenció primària i l’hospitalària, potenciar la gestió del coneixement entre professionals i nivells, treballar en equip i donar assistència homogènia i equitativa en el territori.

La creació de l’Equip Pediàtric Territorial del Ripollès s’emmarca en el conveni marc de col·laboració establert entre l’ICS i la Fundació Hospital de Campdevànol, amb l’objectiu comú d’assolir el màxim aprofitament dels seus respectius dispositius assistencials, donant una assistència pediàtrica integral i integrada a la comarca del Ripollès, i segueix les directrius establertes pel Pla de Salut 2012-2015. La concepció de l’EPT ha comportat el naixement d’un nou òrgan de gestió compartida, conformat pel director assistencial territorial d’Atenció Pediàtrica i el referent d’Infermeria d’Atenció Pediàtrica Territorial, amb una dependència funcional d’ambdós proveïdors. A banda de la coordinació entre l’atenció primària i l’hospital, l’atenció pediàtrica també es coordina amb les altres línies de serveis sanitaris de la zona.

ICSGIRONA
Dimarts, 4 Agost 2015