Totes les maternitats de l’ICS ofereixen atenció al part natural i habitacions individuals a les dones que acaben de donar a llum

una professional entrega a una mare el seu nadó

Una millor atenció abans, durant i després del naixement.  Els sis hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS) que atenen naixements ofereixen atenció al part natural i habitacions individuals a les seves maternitats. El darrer a incloure aquesta opció ha estat l’Hospital Universitari Vall d’Hebron després de la reorganització interna del Servei de Ginecologia i Obstetrícia. La voluntat de l’ICS és continuar ampliant els serveis de les maternitats, per adequar-los a les necessitats i demandes de les famílies.

Una altra de les mesures impulsades cada cop més pels hospitals és l’alta precoç de les dones que han tingut la criatura en un part vaginal sense complicacions. La sortida de l’hospital es produeix poques hores després del naixement i són els professionals del centre els qui es traslladen a domicili per fer-neel seguiment. Actualment ofereixen aquesta opció els hospitals Trueta, Joan XXIII i, aviat també Vall d’Hebron (des del servei d’Atenció a la Salut  Sexual i Reproductiva de Barcelona). Altres accionsque fomenten tots els centres són la promoció de l’inici de l’alletament matern al més aviat possible, el contacte pell amb pell i el clampatge tardà del cordó umbilical, seguint les darreres recomanacions sobre atenció al part.

Durant l’any 2014, les sis maternitats de l’ICS van atendre 11.073 naixements, una xifra pràcticament igual a la de l’any anterior. En total, van ser 10.662 parts, un 3,5% dels quals van ser múltiples. Entre un 10 i un 20% de les dones, segons centre hospitalari, opten per un part natural sense anestèsia. Una opció que es consolida any rere any i, per aquest motiu, les maternitats s’adapten per donar-hi resposta amb iniciatives com ara les opcions no farmacològiques d'alleujament del dolor durant el treball de part, l’esferodinàmica, l’aplicació decalor local, els massatges i un ambient relaxat i respectuós durant la dilatació, el part i les primeres hores de vida de la criatura, entre d’altres.

Precisament una altra de les mesures més innovadores, que les dones que volen un part natural valoren més,és la utilització d’una banyera per disminuir el dolor de part. Són quatrecentres –Verge de la Cinta de Tortosa, Arnau de Vilanova de Lleida, Trueta de Girona, i Germans Trias de Badalona– els hospitals de l’ICS que ofereixen aquesta possibilitat. L’Hospital tortosí és pioner a oferir a les dones la possibilitat de donar a llum dins la banyera, una opció que va triar una trentena d’embarassades l’any passat. En els altres dos centres, la banyera s’ofereix com una opció eficaç per mitigar el dolor durant el treball de dilatació.

Altres iniciatives endegades als hospitals són les visites informatives destinades a les famílies abans del naixement, la promoció de l’alletament matern i del contacte pell amb pell de la mare i el nadó des de la sala de parts, o la presència d’un acompanyant durant la cesària si és el desig de la família.

A continuació, us detallem algunes de les particularitats de cada maternitat.

Hospital Vall d’Hebron

El centre hospitalari està duent a terme un gran canvi de filosofia per tal de ser  respectuós amb els desitjos i les expectatives de les mares i famílies en un moment tan important de la vida, com és el naixement d’una criatura. S’ha posat en marxa  la visita d’acollida per conèixer el centre i permetre la reflexió sobre el Pla de naixement. L’Hospital disposa de cadira de part, hidroteràpia i esferodinàmica per al moment del part. Es potencia el movimenti la ingesta durant tot el procés i es permet l’acompanyament a la mare, tant en el part vaginal com en les cesàries. També s'intenta prioritzar el part vaginal en els casos de gestació de bessons, cesària prèvia i presentació de natges (si la mare això ho desitja).

Hospital Joan XXIII

Ofereix a les dones que estan en el treball de part i que volen rebre anestèsia, un tipus d’anestèsia més lleu, la walking epidural, que permet la llibertat de moviment del’embarassada. A banda, també promou tècniques no farmacològiques d’alleujament del dolor, com els massatges i l’electroestimulació transcutània.

Des de fa dos anys l’equip d’hospitalització a domicili permet que les dones a qui s’ha fet una cesària puguin tornar a casa al cap de 48 hores i que una llevadora els faci el seguiment. També des de 2013 treballen amb el Protocol d’alta precoç a partir de les 24 hores del part, amb un seguiment de la llevadora a domicili o al CAP.

Hospital Germans Trias i Pujol

Es duen a terme sessions informatives d’acollida a totes les gestants i específiques per a les dones que volen un part natural.Es promou la deambulació durant el procés de dilatació durant el part i s’informa les dones sobreles mesures d’alleujament del dolor no farmacològiques, comsón l’esferodinàmica, la dutxa, l’aplicació de calor, entre d’altres.

L’Hospital disposa d’una sala de part natural equipada amb el material apropiat per atendre i acompanyar la dona enaquest tipus de parts.La sala disposa de banyera obstètrica per a la dilatació i d’elements de suport comara un balancí, una cadira de parts, etc.

Els professionals del centre badaloní han creat un Comitè de Lactància, conjuntament amb l’atenció primària (en què participen llevadores, professionals de pediatria i d’infermeria pediàtrica) i amb grups de suport a la lactància de la zona.

Hospital Verge de la Cinta

Disposa de múltiples opcions respectuoses amb tot el procés del part. La més coneguda és la banyera de parts, que utilitzen aproximadament deu dones al mes per a la dilatació i quatre per donar a llum a l’aigua.També disposend’altres opcions com són l’oferiment d’aliments i líquids a les dones que pareixen de forma natural sense anestèsia, la llibertat de moviments durant la dilatació i la d’escollir la posició durant el període expulsiu del part.

El puerperi immediat s’atén a la sala de parts, amb la finalitat d’afavorir el vinclede la mare i el nadó, vetllar per  la intimitat de la parella, iniciar la lactància materna, i donar seguretat i suport a la família.

Hospital Arnau de Vilanova

L’Hospital lleidatà ha creat un Comitè d’Alletament amb representants de tots els professionals que participen en l’atenció al part i al nadó, amb l’objectiu d’acreditar el centre com a hospital adherit a la Iniciativa per a la Humanització de l’Assistència al Naixement i la Lactància, impulsada per Unicef.

A totes les dones que donen a llum en aquest Hospital, se les informa sobre mesures no farmacològiques d’alleujament del dolor com ara l’esferodinàmica, l’aplicació de calor o la immersió en la banyera de parts. Les dones també disposen de dutxes d’ús individual per utilitzar durant la dilatació.

Hospital Trueta de Girona

A les dones que pariran a l’Hospital Trueta, se les informa prèviament (durant l’embaràs) de quines són les opcions del centre, entre les quals hi ha el part natural.L’objectiu és oferir-los totes les possibilitats disponibles i respectar en tot moment els seus desitjos.

Des de fa uns anys es fomenta el contacte pell amb pell de la mare i la criatura durant els primers minuts de vida per tal d’afavorir el vincle mare-fill/a i, recentment,en els casos en què el naixement es produeix mitjançant una cesària, el centre ofereix aquesta possibilitat de contacte amb el nadó a la parella o a l’acompanyant de la mare,fins que aquesta es trobi en condicions d’estar amb la criatura.

ICSGIRONA
Divendres, 3 Juliol 2015