Més de 600 pacients amb fibromiàlgia han participat en grups de teràpia des de 2010 a la Regió Sanitària Girona

Sessió de risoteràpia

Més de 600 pacients afectats de fibromiàlgia han participat en els darrers 5 anys en grups psicoeducatius de teràpia a la Regió Sanitària Girona. La Regió Sanitària Girona ha estat pionera en la implantació d’un model únic d’abordatge d’aquesta patologia, un procés que a finals d’aquest any haurà culminat amb la implantació del Programa d’atenció a la fibromiàlgia a totes les àrees bàsiques de salut (ABS). L’any passat es van posar en marxa 30 grups de teràpia i es van incloure 248 pacients en el Programa.

L’any 2002 la Regió Sanitària Girona va elaborar la primera guia de pràctica clínica a Catalunya sobre el tractament de la fibromiàlgia i el 2007 es va començar a fer una prova pilot a l’Àrea Bàsica de Salut de Can Gibert del Pla de Girona. Aquest projecte va ser la base de la Guia d’atenció a la fibromiàlgia de la Regió Sanitària Girona, editada el 2010, i el tret de sortida per a la implantació del Programa a tota la Regió Sanitària Girona, que va ser impulsat, sobretot, durant l’any 2012. L’any 2015 està previst que la implantació del Programa a tot el territori acabi amb la posada en marxa de diferents grups a cinc ABS: Sant Hilari-Arbúcies, Roses, Malgrat de Mar, Calella i Canet de Mar. D’aquesta manera, l’any 2015 s’hauran complert les previsions del calendari d’implantació.

L’atenció a la fibromiàlgia es coordina des d’una unitat hospitalària especialitzada (UHE) que, en el cas de la Regió Sanitària Girona, està situada al Centre d’Especialitats Güell i és constituïda per un equip multidisciplinari en el qual hi intervenen reumatòlegs, internistes, rehabilitadors, psicòlegs, treballadors socials, infermers i metges de família, amb la coordinació del CatSalut. La UHE dóna suport al diagnòstic de la malaltia i coordina els diferents proveïdors de la Regió Sanitària per tal que facilitin la feina als professionals implicats en les diferents fases del tractament terapèutic. La UHE també s’encarrega de formar els professionals que intervenen en l’acte assistencial. Actualment a tota la Regió Sanitària hi ha 98 professionals que actuen com a referents de fibromiàlgia: 46 professionals d’infermeria, 27 metges, 12 fisioterapeutes, 11 psicòlegs i 2 treballadors socials.

Des que es va posar en marxa i fins avui, s’han inclòs en el Programa més de 600 pacients, la majoria dels quals són dones. El protocol terapèutic parteix del diagnòstic de la malaltia a partir del qual es fa una enquesta inicial al pacient. En un primer moment, es fa la intervenció psicoeducativa, que en 6-8 sessions de 60-90 minuts de durada durant les quals es forma el pacient sobre la patologia i se li donen eines per tal que pugui afrontar la malaltia amb la millor qualitat de vida possible. Aquestes sessions grupals van a càrrec d’un professional d’infermeria, i també hi ha una sessió conduïda per un fisioterapeuta.

Un cop acabada la intervenció psicioeducativa es fa de nou la prova per valorar la situació del pacient després d’aquesta fase. En un 30% dels casos és necessari continuar fent l’abordatge de la malaltia mitjançant el que es coneix com a “intervenció mixta”, que consisteix en una sessió setmanal, durant 8-10 setmanes, de psicoteràpia grupal, a més de dues sessions setmanals més, durant 4-6 setmanes, de cinesiteràpia, és a dir, exercicis físics de baixa intensitat adaptats a les persones afectades de fibromiàlgia i fatiga crònica. Aquestes sessions són conduïdes per psicòlegs i fisioterapeutes.

Les enquestes de satisfacció realitzades als pacients mostren un alt grau de satisfacció pel que fa al Programa. En aquest sentit, valoren amb un 4,3 sobre 5 la millora sobre la seva qualitat de vida i amb un 4,7 sobre 5 la formació que se’ls ha donat en relació amb la seva malaltia.

Aquest 11 de juny passat, un total de 107 professionals de tota la Regió Sanitària Girona van participar a la 2a Jornada de Formació sobre la Fibromiàlgia. Síndrome de Sensibilitat Central, a l’Auditori Josep Irla de l’edifici de la Generalitat de Catalunya, en una trobada organitzada per la UHE i pel CatSalut. La Jornada, adreçada a tots els professionals implicats en el procés d’atenció a la fibromiàlgia, va servir per actualitzat coneixements i conèixer de primera mà l’estratègia d’abordatge de la patologia que planteja el Departament de Salut. A més, els assistents van participar en tallers de treball per analitzar els punts forts i febles del Programa implantat a Girona per tal de poder-lo millorar.

La fibromiàlgia

La fibromiàlgia és una síndrome clínica caracteritzada per dolor crònic generalitzat a tot el cos, amb predomini als músculs i a l’esquena i amb presència d’una exagerada i extensa sensibilitat local a la pressió en múltiples punts. La fibromiàlgia és una malaltia freqüent, especialment entre les dones, i sovint va acompanyada de cansament i de trastorns del son i de l’estat d’ànim, i de símptomes digestius i mal de cap, entre d’altres. Pot afectar significativament la qualitat de vida de les persones que la pateixen i té un important impacte personal, familiar, laboral i social.
 

ICSGIRONA
Dijous, 2 Juliol 2015