L’ICS i la Fundació Hospital Sant Jaume d’Olot creen un únic equip per atendre tots nens i nenes de la Garrotxa

L’Institut Català de la Salut (ICS) i la Fundació Hospital Sant Jaume d’Olot han creat un equip de pediatria únic per donar servei a tots els nens i nenes de la comarca de la Garrotxa, unes 8.300 persones d’edats compreses entre els 0 i els 14 anys. Amb aquest plantejament ha nascut l’Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa (EPT), que dóna assistència a la població menor de 15 anys tant des de l’atenció primària com de l’hospitalària, millorant, així la continuïtat assistencial del pacient, i apropant l’assistència a l’entorn natural del nen, a la seva comunitat. Aquest EPT atén la població de referència de les àrees bàsiques de salut de Sant Joan les Fonts i la Vall d’en Bas (ambdues de la Fundació Hospital Sant Jaume d’Olot), i de les ABS d’Olot i Besalú (ambdues de l’ICS), a més de l’hospital comarcal.

Fins ara, els pediatres  i infermeres de cada una de les entitats treballaven de manera independent, seguint els seus protocols i els seus propis circuits. Amb la creació de l’Equip Pediàtric Territorial, els professionals sanitaris de pediatria treballen de manera conjunta, amb un sistema de treball per processos, seguint protocols i sistema d’informació compartits, i organitzant l’atenció (tant la programada, com la continuada i la urgent) de manera compartida.

La creació d’aquest Equip Pediàtric Territorial ha permès millorar la resolució i l’eficiència en la prestació de serveis, potenciar el continuum assistencial entre l’atenció primària i l’hospitalària, potenciar la gestió del coneixement entre professionals i nivells, treballar en equip i donar assistència homogènia i equitativa en el territori.

La creació de l’Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa és fruit de les aliances estratègiques establertes entre les dues entitats (l’Institut Català de la Salut i la Fundació Hospital Sant Jaume d’Olot) que donen servei a un mateix territori i segueix les directrius establertes pel Pla de Salut 2012-2015.

ICSGIRONA