Girona continuarà operant del cor, amb cirurgians de l’Hospital Germans Trias i Pujol, el centre de referència del Trueta per cirurgia cardíaca

una intervenció de cirurgia cardíaca

Des de l’estiu ja s’està col·laborant amb aquest centre sanitari, en paral·lel amb la Vall d’Hebron, i s’ha aconseguit  reduir la llista d’espera de cardíaca en un 86%

Els gironins es continuaran operant del cor a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. Això és el que preveu la instrucció 08/2014 del Servei Català de la Salut sobre l’ordenació i configuració del model organitzatiu dels serveis de cirurgia cardíaca. Segons aquesta instrucció, es preveu la continuïtat de la cirurgia cardíaca a l’Hospital universitari de Girona Dr. Josep Trueta  en col·laboració amb la unitat de cirurgia cardíaca de l’Hospital Germans Trias i Pujol. El model serà molt semblant al que s’ha vingut fent fins ara amb l’Hospital de la Vall d’Hebron: l’Hospital Trueta actuarà com a centre de proximitat quan així es consideri d’acord amb el municipi residència del pacient i, en determinats supòsits, com fins ara, en funció de la complexitat del cas, es derivarà el pacient a l’Hospital Germans Trias i Pujol. Així doncs, el model de cirurgia cardíaca del Trueta serà el mateix que hi havia fins ara, però enlloc de tenir l’Hospital de la Vall d’Hebron com a centre col·laborador, l’Hospital Germans Trias i Pujol en serà la referència. Així seran especialistes d’aquest centre els que es desplaçaran a Girona per operar.

Cal recordar que per tal de garantir l’accessibilitat i el temps d’atenció als pacients tributaris d’intervencions quirúrgiques per part dels serveis de cirurgia cardíaca, a Catalunya recentment s’ha desenvolupat el Pla d’atenció a la cirurgia cardíaca. Aquest Pla s’ha elaborat amb la col·laboració de la Societat Catalana de Cirurgia Cardíaca i de la Societat Catalana de Cardiologia i està vinculat al Pla director de malaltia cardiovascular. El document fixa uns criteris de planificació poblacional i territorial d’acord amb els estàndards de qualitat i de volum d’activitat que garanteixen l’expertesa dels professionals i l’equitat territorial. Aquests criteris són els que fixa la Societat Espanyola de Cirurgia Toràcica i Cardiovascular  i que recull l’evidència científica a nivell internacional.

Basant-se en aquest pla i als estàndards i criteris que fixa, la Instrucció 08/2014 del Servei Català de la Salut, fixa que la referència de Girona ha de ser l’Hospital Germans Trias i Pujol, enlloc de l’Hospital de la Vall d’Hebron.

L’activitat de cirurgia cardíaca a l’Hospital universitari de Girona es va començar a fer el 8 de novembre de 2006 com un programa compartit amb l’Hospital de la Vall d’Hebron. Des d’aleshores, professionals d’aquest centre es desplacen un dia a la setmana al Trueta per realitzar les intervencions als pacients gironins candidats. Es fan entre 70 i 80 operacions a l’any al centre gironí, mentre que la resta de casos es continuen derivant a Barcelona.

Aquest estiu, dins el pla de xoc per  reduir les llistes d’espera de cirurgia cardíaca que es va dur a terme a nivell de Catalunya, ja es van començar a derivar pacients a l’Hospital Germans Trias i Pujol, mentre paral·lelament cirurgians de la Vall d’Hebron continuaven operant a Girona. Amb aquest pla, al mes de setembre ja s’havia reduït la llista d’espera en un 86%. La previsió és tancar l’any sense cap pacient esperant més de tres mesos. A data d’avui, les intervencions de cardíaca encara s’estan fent a Girona per part de metges de la Vall d’Hebron. El canvi de referència, és a dir, el traspàs de la gestió del servei a l’Hospital de Germans Trias i Pujol, es farà efectiu a partir del 2015, seguint els paràmetres explicats anteriorment.

ICSGIRONA
Dimarts, 11 Novembre 2014