Prevenció de l'Hospital Trueta davant la sospita de casos d'Ebola

L'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta disposa des del 14 d'agost d'un procediment intern basat en el protocol d'actuació comú per a tot Catalunya facilitat per l'Agència de Salut Pública per a l'actuació davant de casos sospitosos d'Ebola, que ja compta amb 5 actualitzacions posteriors (dates: 21/08, 28/08, 18/09, 08/10, 14/10).  Aquest protocol defineix l'actuació que han de tenir els professionals des de l'arribada del pacient al taulell d'admissions d'urgències fins que és traslladat a l'Hospital Clínic de Barcelona, que és l'únic centre de referència a Catalunya per a l'estudi i el tractament de l’Ebola. Cal tenir present que el Trueta prestarà l'atenció inicial a les potencials sospites i procedirà a l'aïllament al Servei d'Urgències fins al trasllat al Clínic. El procediment intern, estableix les mesures de protecció dels professionals envers la seva pròpia persona i envers els usuaris que hi pugui haver en aquell moment al servei d'urgències. El document ha estat elaborat per un equip de 14 professionals del centre, especialistes en medicina preventiva, medicina interna, i infeccions i en seguretat del pacient i unitat bàsica de prevenció entre d'altres. El protocol s'ha fet seguint els consells i recomanacions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, organisme competent pel que fa a la vigilància epidemiològica i protecció de la salut a Catalunya, del Center for Disease Control and Prevention i de l’OMS.

Des del 14 d'agost l'Hospital Trueta disposa d'equips de protecció personal i de tota la resta de material necessari per actuar davant d'un cas sospitós d'Ebola d'acord amb la normativa. Hi ha 50 equips a disposició del personal en cas de necessitat.
Des del mes d'agost també s'han realitzat dues sèries de sessions formatives: una primera a l'agost, quan es van fer sessions teòriques a tot el personal d'urgències i una sessió general oberta a tots els professionals; i una segona sèrie de sessions que va començar divendres passat i s'allargarà tota aquesta setmana. En aquest segon bloc ja s'han format 93 professionals del servei d'urgències, entre diplomats d'infermeria, auxiliars d'infermeria, zeladors, personal administratiu i de neteja.  Queda pendent una sessió específica per a metges i una per a comandaments de guàrdia, que es faran aquesta setmana. En aquest segon bloc formatiu es fan sessions teòriques i tallers pràctics de com posar-se els equips de protecció personal.

Cal recordar que les mesures proposades pel protocol de l'Agència de Salut Pública i que segueix les indicacions dels experts internacionals, indiquen que una distància de seguretat és suficient en la primera aproximació al pacient de cara a fer les preguntes inicials que permeten orientar si hi ha indicis de sospita. Només en els casos en què es consideri necessari progressar en l'atenció al pacient és necessari que els professionals facin ús de l'equip de protecció personal. Igualment és important recordar que en fase d'incubació la malaltia no es transmet.

ICSGIRONA
Dimarts, 14 Octubre 2014