El projecte de telemedicina de Salut Empordà en l’especialitat de traumatologia evita el 50% dels desplaçaments

Els resultats del primer any de funcionament del projecte de telemedicina que es porta a terme entre l’especialitat de traumatologia de l’Hospital de Figueres i les àrees bàsiques de salut (ABS) de la Jonquera i Llançà són molt bons. S’ha evitat el desplaçament del 50% dels pacients de traumatologia d’aquestes ABS i s’ha millorat la integració entre ambdós nivells, primària i especialitzada. Amb aquest projecte que segueix les directrius del Pla de Salut de Catalunya, les ABS han incrementat el nivell resolutiu dels casos d’aquesta  especialitat fet que ha representat una disminució de les peticions de primeres visites del Servei de Traumatologia de l’hospital comarcal. Aquesta millora ha significat una disminució del temps d’espera per a les proves diagnòstiques i per a la visita amb el metge especialista.

En els primers mesos de funcionament del projecte s’han dut a terme 17 sessions de telemedicina, d’uns 45 minuts de durada, i s’han debatut, aproximadament, els casos de 150 pacients. La periodicitat de les sessions és quinzenal i hi participen 11 metges d’atenció primària i un traumatòleg de l’Hospital de Figueres. Una de les claus de l’èxit d’aquest projecte és que els professionals de la medicina que debaten cada cas disposen de la Història Clínica Compartida (HCC) de cada pacient, amb els resultats de les proves diagnòstiques que se li han practicat. Per fer-ho possible ha calgut la intervenció dels serveis d’informàtica de les dues entitats, ICS i Fundació Salut Empordà, ja que treballen amb sistemes informàtics diferents.
En el projecte també hi estan implicats els professionals del Servei d’Admissions de les ABS que gestionen les agendes segons els criteris acordats de les patologies d’espatlla,
colze, canell, raquis, maluc, genoll, turmell i peu. La posada en marxa d’aquesta iniciativa també ha permès reforçar els vincles comunicatius entre els professionals de les dues entitats.

ICSGIRONA
Divendres, 3 Octubre 2014