Comença la implantació de la prescripció electrònica en l'àmbit de la salut mental de la Regió Sanitària Girona

Prop del 94% de les receptes que es generen a la nostra regió sanitària ja són electròniques, essent l’atenció primària l’àmbit on està més extès 

L’1 de juliol s’ha iniciat el procés d’implantació de la prescripció electrònica a l’àmbit de la salut mental a la Regió Sanitària de Girona. En aquest sentit, tots els centres de salut mental de l’Institut d’Assistència Sanitària han començat a fer receptes electròniques, i el 22 de juliol ja hi havia 320 prescripcions realitzades en format electrònic, que havien generat un total de 1.193 receptes. La zona de l’Alt Maresme, on la gestió de la salut mental va a càrrec de la Comunitat Terapèutica de Malgrat, és l’única de la Regió Sanitària de Girona on encara no ha començat aquest procés d’implantació.

La implantació de la recepta electrònica va començar a l’àmbit de l’atenció primària, al 2013 es va culminar l’expansió a l’entorn hospitalari, i aquest any 2014 s’ha començat als centres sociosanitaris i ara també a la salut mental.

En aquest moment, ja es prescriuen en format electrònic més del 93,53% del total de les receptes generades a la Regió Sanitària Girona. A Catalunya, la implantació està al 92,9%. Així, durant el mes de maig, a tall d’exemple, de les 1.164.976 prescripcions realitzades, 1.089.607 ja van ser en format electrònic. Segons dades de mes de maig passat, en el cas de l’atenció primària, les e-receptes suposen el 95,53% del total, als hospitals el 72,38% i als sociosanitaris el 77,78%.

Situació a l’any 2013

L’evolució de la implantació va augmentant mes rere mes. En aquest sentit, el 88,41 % de totes les receptes que es van prescriure a la Regió Sanitària Girona durant l'any 2013, van ser electròniques. En el transcurs de l'any va anar augmentant la proporció de receptes electròniques prescrites sobre el tota de receptes, de manera que el mes de desembre, el percentatge de la prescripció electrònica a la Regió Sanitària Girona ja va arribar el 92,14 %. En l'àmbit de l'atenció primària aquest percentatge va arribar al 94,88 % i al 54,24 % als hospitals.

 

ICSGIRONA
Dijous, 31 Juliol 2014