La jove científica Mireia Alcalde, del Centre de Genètica Cardiovascular UdG-IDIBGi, guanya una de les beques Daniel Bravo

Farà una estada de 6 mesos a la Universitat de Califòrnia per participar en projectes punters de recerca cardiovascular

La Fundació Privada Daniel Bravo-Andreu ha concedit les dues beques d'investigació biomèdica 2014 per fer estades curtes a l'estranger a l'estudiant predoctoral Mireia Alcalde del Centre de Genètica Cardiovascular UdG-IDIBGi i al Dr. Victor Leonardo Velecela del Departament de Biologia Cel·lular de la Universitat de Barcelona (UB).

Mireia Alcalde, que ha rebut la beca en la categoria de recerca cardiovascular pediàtrica, farà una estada de sis mesos al Departament de Medicina de la Universitat de Califòrnia-San Diego (Estats Units). Alcalde és llicenciada en biologia per la Universitat de Girona i màster en genètica avançada per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment, es troba en l'últim any de tesi doctoral i el seu treball s'ha centrat en la identificació de les bases genètiques i mecanismes moleculars implicats en la displàsia aritmogènica del ventricle dret. Els seus mentors, els doctors Óscar Campuzano i Ramon Brugada, destaquen “el seu gran potencial i entusiasme per la investigació que duu a terme”.

Gràcies a la beca Daniel Bravo, aquesta jove científica tindrà l'oportunitat de conèixer les tècniques més innovadores en el camp de la transcripció gènica i la regulació epigenètica al laboratori del Dr. Ivan Garcia-Bassets, que té un historial de publicacions i contribucions molt rellevants. Tanmateix, el Centre de Genètica Cardiovascular UdG-IDIBGi considera que serà un pas estratègic per incorporar-les en aquest centre de recerca català, ja que una de les seves línies de treball és l'estudi de la base genètica i els mecanismes moleculars de les malalties que condueixen a la mort sobtada cardíaca subjacent no només des de l'enfoc clàssic.

L’altre guanyador, el Dr. Velecela es traslladarà durant tres mesos en un dels centres mundials més prestigiosos en genètica, l'MRC Human Genetics Unit de l'Institut de Genètica i Medicina Molecular de la Universitat d'Edimburg (Regne Unit), per participar en un projecte de recerca cardiovascular en adults liderat pel professor Nicholas Hastie. En la tesi doctoral, Victor Velecela va identificar nous enfocaments del gen Wt1 durant el desenvolupament de l'epicardi, resultats que van ser publicats el 2013 a la revista Human Molecular Genetics. Ara, l'objectiu del seu projecte postdoc és caracteritzar els principis de l'epicardi embrionari per esbrinar el paper funcional del Wt1.

Un 70% més sol·licituds

En la convocatòria 2014 de les beques Daniel Bravo s'han rebut un 70% més de propostes que en l'anterior, moltes amb un alt potencial i solidesa. L'avaluació de les sol·licituds l'ha dut a terme un grup d'especialistes aliens a la Fundació, que s'ha basat en la qualitat científica, la trajectòria de l'investigador sol·licitant, la del seu mentor i centre actual, i la del projecte i institució de destí.

Les beques Daniel Bravo van adreçades al personal investigador que tingui el títol de llicenciatura, grau o equivalent o el títol de doctorat i que facin recerca a Catalunya. Cada ajut té una dotació econòmica bruta de 3.000 euros mensuals, més les despeses de desplaçament.

 

ICSGIRONA
Dimecres, 23 Juliol 2014