Les memòries d’activitat de l’ICS, premiades per la Fundació Avedis Donabedian

Portada de la memòria d'activitats de l'ICS 2012

La Fundació Avedis Donabedian ha atorgat el Premi Dr. Ignasi Aragó Mitjans a la millor memòria d’una institució sanitària i social a l’Institut Català de la Salut (ICS), pel conjunt de memòries d’activitat de l’any 2012 dels seus centres. La Fundació n’ha destacat la capacitat per recollir la informació més rellevant dels processos assistencials i de suport, de les àrees d’innovació i d’investigació i docència. També ha valorat la publicació d’informació sobre responsabilitat social corporativa i gestió econòmica.

El jurat ha considerat que tant la memòria corporativa com les memòries d’àmbit territorial que corresponen a l’activitat desplegada a l’Atenció Primària de Barcelona Ciutat, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i les gerències territorials de l’Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Terres de l’Ebre, acompleixen l’objectiu de donar a conèixer als diferents públics d’interès l’activitat assistencial, docent, de recerca i de gestió desenvolupada per l’ICS.

Aposta estratègica

En una aposta estratègica per reforçar la imatge institucional, harmonitzar continguts i facilitar la comprensió de la informació recollida, des de l’any 2008, l’ICS publica les memòries dels seus centres de manera conjunta. A més, des de 2010, aquestes memòries només s’editen en format digital i poden ser consultades tant des dels webs dels centres com des de dispositius mòbils. Aquest esforç de coordinació fet per la institució permet mostrar tota l’activitat que du a terme de manera coherent, ordenada, entenedora i sostenible. Les memòries de l’ICS mostren en detall els recursos estructurals i l’activitat assistencial duta a terme als centres de l’organització, a més de les dades de la morbiditat de la població atesa a l’atenció primària, les malalties cròniques més importants per edat i sexe, els resultats qualitatius derivats de l’activitat d’atenció primària, les patologies més freqüents ateses als hospitals i les dades de processos terciaris, entre d’altres. Enguany inclouen, per primera vegada, un nou apartat amb informació sobre la prescripció farmacèutica.

Aquest conjunt de memòries també dóna a conèixer els projectes estratègics iniciats, les notícies més rellevants sobre innovació i millores assistencials, la presència de l’organització a la xarxa, qualitat, recerca, docència, professionals, ciutadania, responsabilitat social corporativa, obres i equipaments, i les dades de gestió econòmica de l’any 2012.

Millora de la qualitat assistencial

La Fundació Avedis Donabedian és una organització sense afany de lucre, creada l’any 1989, que gestiona l’Institut Universitari Avedis Donabedian- Universitat Autònoma de Barcelona. La seva missió és la de col·laborar amb els professionals i amb altres institucions públiques i privades per tal de millorar la qualitat dels serveis sanitaris i socials que reben els ciutadans.

La Fundació impulsa el moviment per a la millora de la qualitat de l’atenció sanitària i social seguint les línies establertes per destacats líders en aquest àmbit com el Professor Avedis Donabedian —que va desenvolupar durant la dècada de 1960 un model conceptual que continua sent el paradigma dominant per avaluar la qualitat assistencial— i per institucions pioneres arreu del món.

Dins d’aquesta voluntat de millora, des de l’any 1990 la Fundació Avedis Donabedian atorga uns premis a la qualitat en sanitat per distingir públicament la feina diària realitzada pels professionals i els centres. Entre aquests guardons, que aquest any celebren la seva vint-i-cinquena edició, es troba el Premi Dr. Ignasi Aragó Mitjans a la millor memòria d’una institució sanitària i social. Els reconeixements es lliuraran durant la celebració del Concert de Cap d’Any de la Sanitat, que se celebrarà al Palau de la Música Catalana el 9 de gener de 2014.

L’empresa sanitària més gran de Catalunya

Amb una plantilla de 39.720 professionals, l’ICS és l’empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya i presta atenció sanitària a gairebé sis milions d’usuaris, xifra que suposa el 75% del total d’assegurats a Catalunya. L’empresa gestiona 288 equips d’atenció primària i vuit hospitals de referència de la xarxa pública (Vall d’Hebron, Bellvitge, Germans Trias, Joan XXIII, Trueta, Arnau de Vilanova, Verge de la Cinta i Viladecans). A més de l’activitat assistencial, l’ICS desenvolupa activitats científiques de primer nivell a través dels set instituts de recerca integrats als centres hospitalaris i d’atenció primària. També realitza activitats de docència de pregrau i de postgrau en l’àmbit sanitari.

ICSGIRONA
Dilluns, 9 Desembre 2013