La direcció de l'ICS i de l'IAS fan balanç del primer semestre als professionals i anuncien futures accions

Aquest matí s’ha realitzat a l’Hospital Santa Caterina i a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta la segona sessió de balanç de gestió en la que la direcció de l’Institut d’Assistència Sanitària i de l'Institut Català de la Salut a Girona han presentat els principals resultats del 2013 així com les accions previstes per al darrer semestre de l’any. Amb una clara voluntat informativa i de transparència envers els professionals, els responsables de la institució han avaluat els indicadors de gestió, econòmics i assistencials.

La primera de les sessions ha tingut lloc a l'IAS, on el director assistencial de la institució, el doctor Miquel Carreras, ha destacat en l’àmbit hospitalari l’augment del 13,88% en l’activitat en la cirurgia major ambulatòria (1.395 altes), del 14,85% en l’Hospital de Dia (7.438 sessions), i del 40,4% en proves diagnòstiques (612). També ha posat en valor el fet que el 63% de les altes són quirúrgiques enfront de les mèdiques.

En relació amb l’atenció primària, el doctor Carreras ha destacat l’activitat del nombre de sessions en l’àmbit de salut comunitària i els resultats del pacient expert en l’atenció al pacient crònic. Pel que fa a l’activitat en salut mental les xifres apunten a la tendència continuada en l’increment de l’atenció ambulatòria, tant pel que fa a l’Hospital de Dia d’Adults (+ 15,98%), amb 4.544 estades; als centres de dia (+11,47%), amb 337 pacients; centres de salut mental d’adults (+5,6%), amb 36.641 visites; centres de salut mental infantojuvenils (+8,92%), amb 13.152 visites; i als centres d’atenció les drogodependències (+11,48%), amb 12.944 visites. Aquestes xifres reforcen el model d’atenció a la salut mental de la població de referència.

El gerent de l’IAS, el Dr. Vicenç Martínez Ibáñez, ha volgut destacar el reconeixement que es va fer ahir en la presentació de la Central de Resultats, que analitza diferents indicadors assistencials i econòmics dels 61 hospitals que formen part del Sistema Integral de Salut de Catalunya (SISCAT), a la tasca realitzada a l’IAS a nivell econòmic. En aquest sentit, dins l’estratègia enfocada a la sostenibilitat en la gestió, l’IAS ha desenvolupat la comptabilitat analítica, una eina basada en el desplegament del costos per unitat, que ha ajudat a la detecció d’ineficiències que es van corregint progressivament i que permeten la millora contínua. S’ha utilitzat els costos com una eina de gestió compartida amb el professionals, i això ha suposat un exercici de transparència i corresponsabilitat: els professionals són conscients de l’impacte econòmic de les seves accions invitant a actuacions de millora conjunta que generen un benefici institucional a través de reunions amb la direcció (gerència, econòmica, RRHH, assistencial).

Per la seva banda a l'ICS, també es va fer balanç de l’activitat a l’Hosiptal universitari de Girona Dr. Josep Trueta i a l’àmbit de l’atenció primària. Al Trueta s’està fent un increment de l’activitat quirúrgica, amb 759 intervencions quirúrgiques més en el mateix període anterior (540 de cirurgia major i 219 de cirurgia menor), de les quals cal destacar l’increment de les operacions fetes de manera ambulatòria (CMA). També cal posar de relleu l’augment registrat pel que fa a tractaments d’hospital de dia, que en els darrers anys ja estan tenint una tendència a pujar.

Respecte a l’atenció primària, l’activitat registrada és molt semblant a la del primer semestre de l’any passat, amb un total de 1.534.037 visites convencionals i 94.556 visites urgents als punts d’atenció continuada. Cal destacar la feina feta a nivell de l’atenció als pacients crònics, una de les línies d’actuació del Pla de Salut 2011-2015.

Noves accions del Projecte CIMS

La directora assistencial de les dues institucions en el marc del Projecte CIMS, d'aliances estratègiques entre l'ICS i l'IAS, la Dra. Anna Ochoa, va avançar la feina que caldrà fer en el sí del projecte en el darrer quadrimestre de l'any. Ha destacat que es començarà a treballar en l'execució de les 86 accions que van ser proposades en els grups de treball que es van posar en marxa a principi d'any, en els quals hi van participar prop de 200 professionals. La Dra. Ochoa ha indicat que la previsió és que al llarg del mes d'octubre es comenci a treball posar fila l'agulla a fer efectives 17 de les accions proposades, les primeres que es materialitzaran. Es tracta d'accions enfocades a millorar diferents aspectes com són els resultats, els processos assistencials, l'organització interna i l'atenció els ciutadans.

Paral•lelament, el darrer trimestre de l'any es posaran en marxa 6 grups de treball més: un tractarà les diferents cultures organitzatives de les dues institucions, un per millorar el treball en equips, i quatre més que abordaran diferents processos assistencials. En concret, un grup tractarà l'atenció al pacient crític, un altre l'atenció urgent i el dos més -un a cada institució- l'hospital de dia i els gabinets.

El Dr. Martínez Ibáñez també ha indicat que aquest darrer trimestre també es començaran a implantar les millores en els processos d'hospitalització, quiròfans i d'atenció al pacient crònics que s'han proposat en els respectius grups de treball que s'han creat en els darrers mesos. Serà un final d'any en el que es començaran a fer efectius els primers resultats del Projecte CIMS, fruit de la participació i col•laboració de molts dels professionals de les dues institucions, objectius que estan emmarcats en el Pla de Salut 2011-2015 del departament de Salut i que també buscaran la millora dels resultats a l'ICS a Girona i a l'IAS en benefici dels pacients.
 

ICSGIRONA
Divendres, 12 Juliol 2013