L’IDI gestionarà tots els serveis de radiodiagnòstic i medicina nuclear de l’ICS

una professional fent una prova a un pacient a l'Institut de Diagnòstic per la Imatge

L’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) és una empresa pública del Catsalut que des de fa més de dues dècades gestiona, administra i executa una part dels serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear dels hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS). Aquests serveis conviuen amb els serveis de radiodiagnòstic propis de l’ICS.
La voluntat dels consells d'administració de les dues institucions és que l’IDI sigui l'entitat que gestioni tots els serveis de radiodiagnòstic i medicina nuclear de l’ICS, sense perjudici que també pugui prestar serveis a altres entitats del sector sanitari català.
L’objectiu és assolir un model assistencial integral del diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear per donar una resposta més eficient a les necessitats diagnòstiques i terapèutiques de la població. Aquest nou model ha de ser competitiu i sostenible. Per això ha de promoure les economies d’escala i el millor aprofitament tant de l’expertesa dels professionals com dels recursos. També ha de permetre expandir, renovar i actualitzar el parc tecnològic dels hospitals i centres d’atenció primària de l’ICS.
El nou IDI impulsarà el desenvolupament professional, ja que permetrà que tot el personal facultatiu especialista, tant de radiologia com de medicina nuclear, pugui accedir a la mateixa tecnologia des dels diferents nivells assistencials. També potenciarà el treball col·laboratiu, a través de la teleradiologia o les segones consultes amb professionals de referència, per aprofitar millor l’expertesa del conjunt de professionals.

Aquesta nova configuració suposarà també l’adequació de l’oferta de radiologia i medicina nuclear a les necessitats específiques de cada territori i una millora de la qualitat assistencial i del servei a la ciutadania.

Pel que fa als recursos humans, el personal de radiologia i medicina nuclear de l’ICS amb plaça fixa continuarà depenent orgànicament de l’ICS, però estarà adscrit funcionalment a l’IDI. El personal de nova incorporació tindrà dependència orgànica i funcional de l’IDI i estarà sota conveni XHUP.

El procés d’integració de serveis de radiodiagnòstic i medicina nuclear, que es farà de manera progressiva, s’iniciarà el proper mes de juny a Tarragona, Terres de l’Ebre i Girona.

ICSGIRONA
Dimecres, 8 Maig 2013