L’Hospital Trueta es manté per sobre de les 2.000 procediments quirúrgics oncològiques anuals

Durant l’any 2023 el centre va registrar 2.387 procediments quirúrgics oncològics. Les vinculades a tumors a la matriu i als ovaris i annexos són les més habituals

Pel que fa a les intervencions oncològiques d’alta complexitat, l’any passat se’n van fer 517, entre les quals la més repetida va ser la de càncer de fetge

 

Cada 4 de febrer es commemora el Dia Mundial Contra el Càncer, promogut per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) amb l’objectiu de conscienciar sobre la malaltia, fomentar les mesures de prevenció i avançar en la investigació. La cirurgia és un dels procediments habituals a l’hora d’abordar la patologia i, en aquest context, l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta va acumular 2.387 prirocediments quiúrgics oncològics al llarg de 2023. Cal tenir en compte que en un procés quirúrgic es poden realitzar més d'un procediment.  La xifra global es va mantenir estable, incrementant-se un 2% respecte al 2022, quan se’n van registrar 2.335. Aquest procediments es realitzen habitualment al bloc quirúrgic de l’hospital, però cal tenir present que puntualment es poden realitzar en sales d’intervencionisme. 

Pel que fa a la tipologia d’intervencions oncològiques, les vinculades a neoplàsies (tumors) malignes de matriu, ovaris i annexos són les que tenen una major incidència, amb 612 cirurgies registrades l’any 2023. Per darrere, se situen les intervencions per neoplàsia maligna de mama (295) i de bufeta (237). Aquestes posicions s’han mantingut durant els darrers anys.

 

Cirurgia oncològica d’alta complexitat
Com a centre terciari i de referència de la Regió Sanitària Girona, l’Hospital Trueta assumeix la pràctica totalitat de la cirurgia oncològica d’alta complexitat. En aquest sentit, durant el 2023 els cirurgians del Trueta van fer 517 procediments quirúrgics oncològics de cervell, esòfag, estómac, fetge, pàncrees, pulmó, recte i ovaris. Es tracta d’una xifra global similar a la de 2022, quan se’n van registrar 561, i superior al total de 2021 (499).

Com ja va succeir l’any 2022, la cirurgia oncològica d’alta complexitat més comuna a l’Hospital Trueta és la relacionada amb el càncer de fetge, amb 117 intervencions realitzades al 2023. A continuació, se situen les intervencions de càncer de pulmó, càncer de cervell i càncer de recte, cada una amb 91 operacions registrades. El darrer any, els cirurgians del centre també van completar 31 intervencions de càncer d’estómac; 26 de càncer de pàncrees;13 de càncer d’esòfag i 57 de càncer d’ovaris.

Aquest ampli bagatge quirúrgic d’alta complexitat ha permès al Trueta consolidar la implantació de la cirurgia robòtica com a tècnica habitual en les intervencions de tumors ginecològics, urològics, colorectals, de fetge i de pàncrees, així com la cirurgia transoral i la bariàtrica.

 

Unitats funcionals oncològiques

Pel que fa a les Unitats Funcionals Oncològiques presents al Trueta (Cap i Coll; Ginecologia; Mama; Neurologia; Neoplàsia de Pulmó i Urologia) van atendre més de 1.700 pacients en primera visita l’any passat. Les unitats funcionals permeten que professionals de diferents disciplines assistencials visitin els pacients en el mateix espai i de forma coordinada. Hi col·laboren de manera interdisciplinar professionals de l’Institut Català de la Salut, de l’Institut Català d’Oncologia i de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge. Les decisions clíniques sobre el diagnòstic i tractament es prenen conjuntament en el mateix moment, fet que facilita que, des de la primera visita, s’agilitzin els circuits assistencials i es redueixin els temps entre el diagnòstic el tractament.

La Unitat Funcional d’Urologia Oncològica, que tracta patologies com el càncer de bufeta o de pròstata, és la que suma més pacients en primera visita, amb 541 el 2023. Seguidament, se situa la Unitat Oncològica de Mama (534), formada per professionals implicats en el diagnòstic i tractament del càncer de mama, que és el més freqüent de les dones a Catalunya. Per aquesta raó, és important seguir el programa de detecció precoç, que propicia la detecció en una etapa molt inicial i quan la possibilitat de curació és més alta. Pel que fa a la Unitat Funcional de Ginecologia Oncològica, va atendre 453 primeres visites de pacients amb càncer genital de l’àrea d’influència del Trueta i també aquelles pacients diagnosticades a altres centres de la demarcació amb elevada complexitat o amb requeriments que superen la capacitat dels hospitals d’origen.
 

 

 

       

ICSGIRONA
Dilluns, 5 Febrer 2024

Tags: