El Servei de Farmàcia de l’Hospital Trueta, distingit per la qualitat assistencial que ofereix als pacients ambulatoris

S’erigeix en el primer a Catalunya a rebre la certificació Q-PEX, impulsada per la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària (SEFH), que acredita el nivell de qualitat i excel·lència en l'atenció a pacients que reben medicació hospitalària a les Consultes Externes

 

El Servei de Farmàcia Hospitalària de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta s’ha erigit en el primer de Catalunya a rebre el certificat de qualitat Q-PEX, que acredita l’excel·lència en l’atenció als pacients en l’àmbit ambulatori. Aquesta distinció, que està avalada per la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària (SEFH), reflecteix els elevats estàndards assolits pel Servei en el desenvolupament d’activitats assistencials, docents i d’investigació.

L’entrega oficial del certificat Q-PEX s’ha fet aquest migdia a la sala d’actes del Trueta. La seva obtenció suposa un pas més en el compromís del Servei amb la millora contínua del seu sistema de gestió i qualitat organitzativa, ara reflectida en l’atenció farmacèutica a pacients externs i en la dispensació ambulatòria de medicaments d’ús hospitalari (MHDA). L’any 2023 el Servei de Farmàcia va realitzar més de 26.000 dispensacions de medicació a uns 6.000 pacients externs.

Els medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA) són aquells que es dispensen a l’Hospital, i no en oficines de farmàcia, fet que ve determinat pel grau de complexitat i multidisciplinarietat de l’atenció sanitària i el seguiment de l’estat de salut dels pacients. Aquests tractaments representen més del 75% de la despesa total de medicaments de l’Hospital.

La certificació Q-PEX examina un total de 118 indicadors relacionats amb el lideratge, la planificació, la gestió dels recursos, la innovació, la investigació i la millora contínua de l’atenció al pacient extern en la farmàcia hospitalària. S’han establert tres nivells de certificació (bàsic, mitjà i avançat) segons el grau de compliment d’aquests indicadors. Mitjançant aquesta avaluació es pot detectar quines són les necessitats i establir un model d’atenció al pacient ambulatori que tingui en compte variables com ara la millora de la comunicació entre aquest pacient i els professionals.

Ana Pérez i Elisabet Nogué, farmacèutiques responsables de l’Àrea de Qualitat del Servei, coincideixen a destacar que aquesta certificació “és fruit d’un treball conjunt de diferents professionals del Servei de Farmàcia, especialment de l’Àrea de Pacients Externs i de l'Àrea de Qualitat. Tots hem anat sumant elements per aconseguir donar a cada pacient la millor atenció possible, revisant els processos i introduint noves eines d’estratificació i comunicació”.

“L’Hospital Josep Trueta de Girona s’incorpora al grup d’hospitals que han rebut la certificació de qualitat Q-PEX en l’atenció de pacients externs. Aquest fet indica l’actitud clara del centre d’incorporar línies d’excel·lència basades en certificacions de qualitat, en aquest cas amb relació a l’experiència farmacoterapèutica dels pacients i dels professionals que treballen en aquest àmbit”, destaca Jordi Nicolás, vicepresident de la SEFH

L’obtenció de la certificació ha anat precedida d’un procés d’autoavaluació del Servei per conèixer la situació pel que fa a l’atenció dels pacients ambulatoris. Posteriorment, una auditoria externa ha certificat els estàndards necessaris per obtenir la certificació Q-PEX en el nivell mitjà.

L'augment del nombre de pacients ambulatoris a conseqüència del creixent envelliment de la població i de la cronificació de patologies, s’adverteix com un dels principals reptes en farmàcia hospitalària. Precisament, aquest increment ha motivat la creació de la certificació Q-PEX, que té la peculiaritat de centrar-se en un àmbit tan estratègic com és l'atenció farmacèutica al pacient que rep la seva medicació des de les Consultes Externes. La norma promou la implantació de les millors pràctiques en tot el procés d’atenció al pacient extern i l’increment de la satisfacció dels usuaris.

Finalment, María Costi, directora d'Accés al Mercat i Relacions Institucionals de AbbVie, companyia patrocinadora de la SEFH, ha destacat que “els reptes actuals del sistema de salut requereixen un abordatge multidisciplinari, innovador i integral que busqui millorar les ineficiències i aportar veritable valor a la medicina, per la qual cosa és fonamental incorporar el mesurament de resultats en salut. Per aquesta part, volem traslladar la nostra felicitació a l'Hospital de Trueta per ser el primer a Catalunya a rebre aquesta certificació Q-PEX, a causa de la millora contínua del seu sistema de gestió i qualitat organitzativa, que es veu reflectida en l'atenció farmacèutica a pacients externs i en la dispensació ambulatòria de medicaments d'ús hospitalari”.

Més d’un milió de dosis dispensades a pacients intrahospitalaris

El Servei de Farmàcia del Trueta funciona com un servei central que dona assistència a la resta d’especialitats del centre, ocupant-se de l’adquisició, la custòdia, la conservació, el subministrament i la dispensació dels medicaments necessaris per desenvolupar l’activitat assistencial de l'Hospital i dels centres d’atenció primària i per als pacients amb tractaments extrahospitalaris. El seguiment farmacoterapèutic dels pacients, tant ingressats com externs, és una de les prioritats del Servei. També realitza l’elaboració de fórmules magistrals, el reenvasament i condicionament de medicaments, la preparació de nutrició artificial i barreges intravenoses, la gestió i preparació de quimioteràpia i la gestió i dispensació d’assaigs clínics, entre d’altres. L’any 2023 es va superar el milió de dispensacions en dosis unitàries a pacients ingressats al Trueta, a les quals s’afegeixen les dispensacions des de les Consultes Externes, nombre que s’incrementa any rere any.

Entre els objectius estratègics del Trueta en l’àmbit de la farmàcia destaquen el foment de l’ús racional i segur dels medicaments, així com promoure una gestió eficaç i un accés equitatiu per part dels usuaris.

 

 

    

 

ICSGIRONA
Dilluns, 29 Gener 2024

Tags: