La Regió Sanitària Girona ha iniciat el 80% de les accions del Pla de salut i n'ha completat una quarta part

Jornada Pla de salut
Jornada Pla de salut

El Pla de salut 2021-2025 de la Regió Sanitària Girona es troba en fase d’implementació des que es va aprovar el juliol del 2022, i des d’aleshores ja ha iniciat el 80% de les accions traçadores previstes. D’aquestes, una quarta part (20%) ja s’han completat i l’altra 60% està en fase de desplegament. La majoria d’elles es troben en estadis molt avançats, de tal manera que es preveu tancar-ne la meitat durant el primer semestre de l’any vinent. Pel que fa al 20% restant d’accions pendent d’iniciar-se, es començaran a desplegar al llarg del 2024.

Aquest balanç s’ha presentat avui en el marc de la jornada territorial del Pla de salut i durant la qual s’han presentat 12 experiències de bones pràctiques en salut emmarcades en els objectius i accions que recull el Pla. La jornada ha tingut lloc a l’Auditori Josep Irla de la Generalitat de Catalunya a Girona i ha reunit prop de 200 persones que han seguit l’acte de forma presencial i telemàtica.

La jornada ha estat inaugurada pel conseller de Salut, Manel Balcells, que s’ha dirigit als assistents a través d’un vídeo on ha remarcat l’aposta del Departament de Salut per la salut comunitària, l’atenció primària, el vincle amb la xarxa hospitalària i el desplegament de l’agència integrada. Balcells ha subratllat la importància de compartir experiències d’èxit per tal de seguir avançant en la millora del sistema sanitari català. “El canvi i la transformació són importants i transcendents per donar una millor atenció a la ciutadania i millorar els resultats en salut i s’ha de fer en base a les experiències compartides”, ha afegit.

Les experiències presentades s’han estructurat en quatre blocs seguint les quatre estratègies del Pla de salut, i han tractat projectes relacionats amb la igualtat d’oportunitats en salut al llarg de la vida, entorns saludables, integració de l’atenció a la salut i palanques de canvi transversals.

Així doncs, una vintena de ponents han exposat temes com ara la protecció de la gent, el projecte AMICOPE d’envelliment actiu i l’alimentació saludable en l’àmbit familiar. També s’ha parlat d’experiències de protecció de la salut com ara l’estudi de l’exposició ambiental al plom i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. Altres ponències han tractat sobre l’agència d’atenció integrada social i sanitària, del servei territorial d’al·lergologia i de l’equip guia que tracta casos de salut mental d’alta complexitat en joves. En l’últim bloc, s’ha presentat la Xarxa d’innovació de les comarques gironines; la participació ciutadana en l’àmbit de salut aplicada en el Pla funcional del Campus de Salut; canvis en el model organitzatiu i de treball i el projecte Museus en Salut d’intervenció amb pacients amb fibromiàlgia.

Per altra banda, algunes de les accions traçadores ja completades i que s’han monitoritzat són el reforç de les estratègies de vacunació, la realització d’activitats formatives i de sensibilització per a un tracte inclusiu, l’impuls d’accions de participació ciutadana en salut, controls dels criteris microbiològics dels aliments, el progrés en el coneixement de l’impacte dels riscos ambientals sobre la salut, així com la creació de xarxes territorials d’atenció integrada. Pel que fa a altres accions que es troben en una fase molt avançada de desplegament destaca la incorporació dels nous rols professionals a l’atenció primària, el desplegament dels equips d’intervenció en crisi infantil i juvenil a domicili, la intervenció en casos de soledat no volguda i projectes per millorar l’atenció al final de vida, entre d’altres.

L’acte s’ha tancat amb la intervenció del gerent de la Regió Sanitària Girona, Jaume Heredia, qui ha assegurat que el Pla “no només aborda els reptes actuals sinó que també mira cap al futur, amb una visió clara de com volem que sigui la salut a la Regió Sanitària Girona”. A més, ha explicat que “s’ha estat treballant a un bon ritme en el desplegament de les accions traçadores” i ha destacat el treball transversal que s’està realitzant des de diferents àmbits, amb el pacient al centre de les decisions.

El Pla de salut de la Regió

El Pla de salut 2021-2025 de la Regió Sanitària Girona és un document estratègic que recull 50 objectius, 176 accions específiques i 52 accions traçadores per millorar la salut i la qualitat de vida de la població de la regió en els propers anys. Aquest pla és la versió territorial del Pla de Salut de Catalunya, aprovat al desembre de 2021, que serveix com a marc de referència per a totes les actuacions de salut públiques dins l'àmbit de la Generalitat. El document es va definir a partir de dos processos participatius amb la implicació de 154 persones en representació de tots els agents implicats en l’àmbit de la salut, món local, associacions de pacients i ciutadania, col·legis professionals, entitats proveïdores, organitzacions sindicals, Departament de Drets Socials, docència, recerca i universitat.

 

ICSGIRONA
Dimecres, 22 Novembre 2023

Tags: