El Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Güell incorpora el sistema de triatge per prioritzar l’atenció als pacients més greus

Imatge sistema de triatge CUAP Güell

El triatge permetrà fer una valoració especialitzada dels usuaris i agilitzar l’atenció d’aquells que necessitin una actuació més immediata 

 

El Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) Güell de Girona ha implantat un sistema de triatge que permetrà atendre amb més celeritat aquells pacients que presentin una situació clínica més greu. Amb aquesta mesura, es disminuirà el risc que sorgeixin complicacions en aquelles persones que necessitin una atenció més urgent per part del personal mèdic i d’infermeria del centre.

El sistema de triatge és una pràctica molt estesa en els serveis d’Urgències, per la necessitat de gestionar els casos segons el seu nivell de complexitat. Al CUAP Güell, el triatge ha entrat en funcionament aquesta setmana i, en una primera fase, funcionarà de dilluns a divendres entre les 8 i les 20 h.

Una infermera amb formació específica en triatge és l’encarregada de fer una primera recepció, acollida i classificació del pacient a partir del seu motiu de consulta. D’aquesta manera es poden detectar ràpidament tots aquells usuaris en una situació clínica greu, que han de ser atesos sense demores per evitar complicacions derivades del temps d’espera. Així doncs, els pacients passen a atendre’s segons el nivell d’urgència que presentin, i no per ordre d’arribada.

Tot i prioritzar els casos més greus, el sistema de triatge valora tots els pacients que demanen atenció presencial al CUAP Güell, sigui quin sigui el seu nivell d’urgència.  Per tant, tots aquells usuaris que estan a les sales del centre en espera d’atenció passen a estar controlats per infermeria fins a ser atesos pel professional sanitari més adient, segons el seu motiu de consulta.

La instauració progressiva del sistema de triatge respon a l’objectiu d’oferir una millor gestió de les urgències al CUAP Güell que, des de desembre de 2017, dona assistència durant les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana a aquells pacients amb una patologia que es pot tractar des de la mateixa atenció primària dins de la seva àrea d’influència, corresponent a les àrees bàsiques de salut de Girona, Salt, Sarrià de Ter i Celrà. Cal recordar, però, que tots els centres d’atenció primària de Girona estan oberts de 8 a 20 h en dies laborables, i Salt, Sarrià de Ter i Celrà, també en caps de setmana i festius en el mateix horari. D’aquesta manera, el mateix centre d’atenció primària assignat és el primer lloc on s’han de dirigir els usuaris si necessiten una atenció urgent. Només fora de l’horari d’obertura del seu centre és quan ha de venir o trucar al CUAP Güell per demanar assistència sanitària.

La capacitat d’atendre usuaris del CUAP Güell ha anat creixent i, actualment, també dona resposta a pacients derivats dels serveis d’urgències dels hospitals Dr. Josep Trueta i Santa Caterina, que presenten un motiu de consulta no urgent i que pot ser resolt en el CUAP. En aquest sentit, l’any 2022 l’atenció continuada del CUAP Güell va acumular 85.480 visites (entre presencials, a domicili i telefòniques), cosa que suposa un augment de prop d’un 10% respecte a 2021. Les dades recollides en els primers sis mesos de 2023 apunten que es mantindrà la progressió, amb 43.314 visites ja registrades fins al 30 de juny.

Entre els serveis que presta el CUAP Güell destaquen les urgències de baixa i mitjana  complexitat; les cures d'infermeria; la continuïtat assistencial del pacient fràgil, pal·liatiu i crònic; l’atenció de traumatismes lleus quan no hi ha signes de fractura, i les atencions urgents a les residències geriàtriques i sociosanitàries. El seu equip de professionals està format per metges i metgesses de família, pediatres –en tram diürn dels festius–, infermers i infermeres, auxiliars d'infermeria i professionals d'Atenció a la Ciutadania.

La implantació d’un sistema de triatge suposa un pas més en l’objectiu de continuar millorant l’atenció als usuaris i incrementar la satisfacció dels pacients i professionals que treballen al CUAP Güell.

 

      

ICSGIRONA
Dijous, 19 Octubre 2023

Tags: