Més de tres mil dones ja han estat visitades a la Unitat Funcional de Càncer Ginecològic del Trueta des que es va crear fa prop de 8 anys

Un centenar de professionals de diferents disciplines han participat aquest matí en la IV Jornada de la Unitat per tractar els avenços en la investigació i el diagnòstic, tractament i seguiment de les pacients amb càncer ginecològic

 

Un centenar de professionals han participat aquest matí en la 4a edició de la Jornada Científica de la Unitat Funcional de Ginecologia Oncològica (UFGO), celebrada a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, durant la qual s’han tractat els darrers avenços en els càncers d’endometri, de cèrvix i d’ovari. També s’ha abordat la sexualitat en el càncer ginecològic i s’han presentat els resultats de supervivència d’aquests tipus de càncers a la província de Girona.

La UFGO es va posar en marxa el mes de febrer de 2016 i compta amb la participació de professionals assistencials de ginecologia, oncologia radioteràpica, oncologia mèdica i infermeria als qui, posteriorment, en el Comitè que es convoca setmanalment, s’afegeixen professionals de radiodiagnòstic, medicina nuclear, psicooncologia i anatomia patològica.
Des que es va posar en funcionament la UFGO del Trueta, integrada per professionals de l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, s’han atès un total de 3.074 pacients (266 el 2016, 287 el 2017, 313 el 2018, 339 el 2019, 603 el 2020, 299 el 2021, 475 el 2022 i 498 fins a l’agost de 2023).

Pel que fa als tipus de càncers diagnosticats per primera vegada i tractats a la UFGO el 2022, en 77 casos es van tractar tumors d’ovari; en 74 casos, d’endometri; en 23 casos, de coll uterí; en 11 casos, de càncer de vulva, i en 4 casos, de sarcoma.

Aquesta Unitat atén pacients de tota la Regió Sanitària Girona, atès que el Trueta és el centre terciari per a l’abordatge d’aquests tipus de tumors relativament poc freqüents, el tractament dels quals s’ha de realitzar en centres amb un alt grau d’especialització.
L’objectiu de la Unitat és millorar la qualitat basant-se en una porta única d’entrada compartida per a totes les especialitats i en l’assistència coordinada per tal d’atendre les pacients en un mateix temps i espai físic, d’acord amb el Pla de tractament i seguiment; això també ha de servir per planificar l’estratègia terapèutica basada en l’evidència científica. Així, els diferents especialistes poden visitar la pacient de manera simultània i consensuar les decisions sobre el diagnòstic i el tractament inicial.
Una de les prestacions més recents a incorporar-se a la Unitat ha estat una consulta específica d’infermeria enfocada a tractar les seqüeles vinculades als tractaments rebuts com, per exemple, la salut sexual d’aquelles dones que han passat per un càncer ginecològic. En la mateixa consulta també es realitza una tasca de prehabilitació quirúrgica, consistent a donar pautes de nutrició, exercici físic o eines psicològiques per arribar amb una millor preparació a la intervenció quirúrgica i, en conseqüència, millorar-ne els resultats.  

La consolidació de la UFGO també ha ajudat a impulsar, conjuntament amb l’Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), línies de recerca pròpies, així com a potenciar la investigació clínica, que ha permès agilitzar la incorporació de nous tractaments com la immunoteràpia per a càncers avançats d’endometri o la teràpia de manteniment centrada en el càncer d’ovari.

La implantació de les unitats funcionals (al Trueta, la primera que es va posar en marxa, el 2013, va ser la dedicada als càncers de cap i coll) ha donat com a resultat la facilitació d’un diagnòstic ràpid i acurat, una millora significativa dels intervals de diagnòstic-tractament, un impacte positiu en la supervivència dels pacients i la possibilitat d’oferir als pacients i les seves famílies una atenció global i més personalitzada.

 

Resultats de supervivència del càncer ginecològic
Durant la Jornada també s’han presentat els resultats de supervivència del càncer ginecològic a la província de Girona a partir de les dades recollides a la Unitat d'Epidemiologia i Registre del Càncer de Girona (UERCG), vinculat a l’Institut Català d’Oncologia (ICO). Aquest registre permet conèixer quina és la incidència i el tipus de tumor que més impacten en la població de les comarques de Girona des de 1994, així com els resultats que s’obtenen en termes de curació i supervivència.

Les dades de la UERCG reflecteixen que  el càncer de cos d’úter —amb el d’endometri com a més habitual— és el que presenta una major incidència entre els càncers ginecològics registrats a la demarcació, amb un ~44% del total.

Durant el període 1994-2020, la mitjana de casos de càncer de cos d’úter va situar-se en 73 casos anuals (23,5 casos per 100.000 dones-any). També és el que millors taxes de supervivència registra a cinc anys del diagnòstic, gairebé el 75%, segons indiquen les dades recollides pel registre entre 1994 i 2016. Aquest és el càncer ginecològic que registra un millor pronòstic.

Existeixen dos tipus de càncer de cos d’úter: el d’endometri i el de sarcoma uterí, que és molt menys comú i més agressiu. Acostuma a sorgir després de la menopausa i alguns dels seus símptomes són hemorràgies anormals, dificultats per orinar o dolor pelvià.
El segon tumor ginecològic que més casos va acumular a la demarcació de Girona és el d’ovari, que inclou trompes de Fal·lopi i peritoneu, que va suposar el  30% del total. Amb una mitjana de 50 casos l’any (15,6 casos per 100.000 dones-any), aquest tipus de tumor és el que actualment més tracta la UFGO (77 casos el 2022). Atès que no presenta símptomes específics i que no hi ha estratègies per a la detecció precoç,  sovint es presenta en estadis avançats i requereix una intervenció quirúrgica d’alta complexitat i l’abordatge multidisciplinari disponible a la Unitat. La supervivència a cinc anys del diagnòstic ha registrat una destacada millora. Si en el període 1994-2005 era del 35,1%, en el 2010-2016 va augmentar fins al 43,1%.

El càncer de cèrvix va ser el tercer, pel que fa a la freqüència (16%). La mitjana a la província de Girona durant el període 1994-2020 va ser de 27 casos anuals, i la supervivència neta a cinc anys durant el període 1994-2016 frega el 62%, i es manté  també estable.

Finalment, el càncer de vulva i el de vagina són els que van registrar menys diagnòstics, amb un 7,7%. De mitjana, els càncers de vulva i vagina van presentar 13 casos anuals amb una taxa de 3,8 casos per 100.000 dones-any. Aquests últims càncers ginecològics, també són alguns dels més agressius, ja que, malgrat els avenços en els tractaments, la supervivència neta a cinc anys se situa en el 48,3%.

 

  

 

 

ICSGIRONA
Divendres, 6 Octubre 2023

Tags: