Més de 200 professionals participen en el procés per a definir l’àrea d’hospitalització del futur Campus de Salut

grups de treball amb professionals en el marc del procés d’hospitalització

Els participants han opinat sobre les característiques de les habitacions, controls d’infermeria o la distància entre serveis, entre d’altres.

Els següents processos seran els de crítics i serveis generals.

El procés participatiu per a definir l’àrea d’hospitalització del futur Campus de Salut de Girona ha comptat amb la participació de més de 200  professionals de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta i de l’Hospital Santa Caterina de Salt. L’àrea d’hospitalització és el segon procés de participació que s’impulsa -després d’urgències- en el marc de la redacció del pla funcional del nou hospital, en tant que es considera el cor organitzatiu de l’hospital.

La metodologia utilitzada és la mateixa que en el procés d’urgències i s’ha estructurat en dues etapes. La primera ha sigut en format telemàtic a través d’un qüestionari dirigit als treballadors dels dos hospitals, actiu entre el 25 d’octubre i el 7 de novembre. Durant aquest període s’han recollit 210 respostes, el 55% de les quals corresponen a professionals de l’àrea d’hospitalització d’adults. Un cop completada aquesta primera fase, s’han organitzat dos grups de treball presencial, amb professionals de referència de les diferents especialitats i perfils que hi treballen. Aquesta segona etapa ha comptat amb una trentena de professionals.

Als participants se’ls ha interpel·lat sobre la distribució de les àrees d’hospitalització, l’agrupació de pacients segons complexitat de cures, controls d’infermeria o característiques de les habitacions. També s’ha preguntat per la priorització i valoració d’espais físics i la distància entre les diferents àrees d’hospitalització i serveis de l’hospital. A més, s’han tractat específicament l’àrea maternal i infantil i la salut mental, donades les seves especificitats.  

 

Principals conclusions

En línies generals, els professionals consideren rellevant la distribució dels pacients segons la complexitat de cures dins la mateixa planta per tal d’aprofitar les sinergies entre l’expertesa d’infermeria i l’especialització mèdica. També es conclou que els ratis entre infermeria/pacient ha de ser variable segons la complexitat de cada cas i es proposa un augment de la proporció d’habitacions d’ús individual. Per altra banda, es planteja que hi hagi espais amb accés directe a l’exterior per a pacients i acompanyants, la importància de la llum natural i de disposar d’un entorn confortable. Al llarg del procés, també ha quedat palès que l’agrupació de les àrees d’hospitalització s’ha de fer d’acord amb els processos assistencials o àrees de coneixement, evitant sectoritzar només per especialitats.

Pel que fa a l’àrea maternoinfantil, els participants demanen augmentar la humanització d’espais, com ara les sales de part. En aquesta línia, la proposta de crear les anomenades “cases de naixements o de parts” en el projecte del nou hospital és ben rebuda pels professionals. Es tracta de sales que simulen una habitació d’una llar i pensades per afavorir els parts naturals. 

Per últim, a salut  mental es considera que cal una diferenciació del tipus d’habitació o de zones segons la complexitat de l’atenció i també s’aposta per un augment de les habitacions individuals. A més, es prioritza la comoditat dels professionals, la llum natural, la privadesa i la confidencialitat del pacient i la seguretat.  

L’elaboració del Pla funcional assistencial es fa seguint una metodologia de treball per processos assistencials o àrees. El primer va ser el d’urgències, en tant que és una de les principals vies d’accés a l’hospital, i l’ha seguit el d’hospitalització. Paral·lelament s’estan elaborant els següents processos, que seran els de serveis generals (hostaleria, bugaderia...) i el de crítics.

El Pla funcional assistencial hospitalari haurà de descriure la cartera de serveis i tot el que fa referència a l’estructura que ha de tenir l’àrea assistencial del futur Campus de Salut. La proposta resultant d’aquests processos participatius es presentarà a l’Equip impulsor per consensuar el contingut i, posteriorment, s’elevarà a la Direcció del projecte.

 

 

ICSGIRONA
Dilluns, 19 Desembre 2022

Tags: